Inntektsgrensen for fri rettshjelp må heves

Det svekker rettsikkerheten i Norge at inntektsgrensen for å få fri rettshjelp har stått stille i 12 år.

Saken oppdateres.


De fleste som har brukt advokat for å få rett, har erfart at juridisk bistand er kostbart. Derfor er det bra at det i Norge eksisterer et system for fri rettshjelp i noen typer saker. Reglene er ganske kompliserte, men det store og voksende problemet er at inntektsgrensen for ordningen har stått stille så lenge at folk nå må være rundt fattigdomsgrensen for å få hjelp. Det er ikke rettsstaten verdig.

Advokatbladet hadde nylig et grotesk eksempel på hvor usosial en i utgangspunktet sosial ordning har blitt. Mens saker om vold, seksuelle overgrep og barnevernssaker gir fri rettshjelp uavhengig av inntekt, kan saker om for eksempel skilsmisse, samlivsbrudd, barnefordeling og samværsrett gi fri rettshjelp, avhengig av nivået på inntekt og formue til saksøker.

Inntektsgrensen for å få innvilget fri rettshjelp er 246 000 kroner i året. Den grensen har stått stille siden 2009. Det gjør naturlig nok at stadig færre kvalifiserer for fri rettshjelp, og at du i dag må tjene mindre enn EUs anslåtte fattigdomsgrense for Norge, beregnet til 247 000 i 2021, for å få fri rettshjelp. Dermed har intensjonen bak ordningen blitt svekket for hvert eneste år de siste 12 år.

Saken som Advokatbladet skrev om, var om en mann som ønsket samvær med sin datter, men fikk avslag på fri rettshjelp av tingretten, fordi han tjente 246 043 kroner i 2019, altså 43 kroner for mye. Etter at saken ble kjent og mannens advokat Olle Nohlin omtalte den som «det kaldeste jeg har opplevd fra rettsvesenet i mine snart 20 år som advokat», har tingretten snudd og innvilget fri rettshjelp likevel. Det er bra, men det saken så tydelig illustrerer, er at inntektsgrensen har blitt altfor lav og utgjør en alvorlig svekkelse av en god og viktig ordning.

Når du må tjene under halvparten av gjennomsnittslønnen i Norge for å kvalifisere for fri rettshjelp, forsterkes forskjeller gjennom rettssystemet. Økonomisk ressurssvake har ikke råd til å fremme sin sak, selv på områder med et sikkerhetsnett for nettopp det. Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, pekte nylig på inntektsgrensen for fri rettshjelp som et alvorlig hull i bildet av den liberale norske rettsstaten. Inntektsgrensen bør snarest heves og reguleres i takt med lønnsutviklingen i samfunnet. Det er både rett og rimelig.

På forsiden nå