Koronastøtte må tåle kritisk lys

Koronakompensasjon må også ettergås.

Sommerfestivalen i Selbu arrangeres på Årsøya.  Foto: ERLING SKJERVOLD

Saken oppdateres.

Adresseavisen har avslørt at det er grunn til å stille spørsmål ved koronakompensasjonen til Sommerfestivalen i Selbu. Saken illustrerer fordelene og ulempene ved de mange ordningene som har kommet relativt raskt på plass for å hjelpe utsatte virksomheter i kultur- og næringsliv under pandemien. Ordningene bygger på tillit. Derfor må de også tåle kontroll.

Koronastøtten på 960 000 for avlyst festival i Selbu gikk til en festival som ikke hadde booket festivalområde på datoen de oppga i søknaden. De hadde heller ikke startet billettsalg da nedstengingen av Norge startet i mars i fjor. Dette er åpenbart en sak hvor Kulturrådet bør ettergå om grunnlaget for kompensasjon var tilstrekkelig.

De økonomiske ordningene for ulike virksomheter har blitt utformet på relativt kort tid som akutt hjelp. Som mange offentlige støtteordninger er det fare for at de ikke treffer godt nok. Flere som mener de burde få støtte har fått lite eller ingen ting, mens andre har fått så mye at det stilles spørsmål ved fordelingen.

Som alle offentlige støttetiltak kan ordningene ha svakheter som gjør at fordelingen av støtten er verdt å diskutere og ettergå. Siden de første økonomiske ordningene kom på plass i fjor, har det rundt om i landet vært mange saker der virksomheter og enkeltpersoner er siktet eller er under etterforskning for misbruk av økonomisk koronastøtte. Fenomenet har alt fått et navn, «koronasvindel».

Bare i Oslo var det i løpet av siste år registrert 70 saker med mistanke om koronasvindel. Det er ingen grunn til å tro at kulturbransjen og festivalstøtten står i noen særstilling. Økokrim varslet alt i høst at de sannsynligvis kommer til å etterforske saker om koronasvindel i mange år framover.

Det er utbetalt mange milliarder i koronakompensasjon i Norge. Rause ordninger kan friste til misbruk. Derfor er det viktig at det massive tilskuddet av fellesskapets midler til koronastøtte granskes og kontrolleres. Så vi i ettertid kan se om støtten faktisk ble brukt slik den var ment.

På forsiden nå