Adresseavisen mener

Etterlysning: Flere helsearbeidere

Hvis vi forventer at helsehjelpen skal bli litt bedre enn i dag, må én av tre jobbe med helse om 40 år.

Helsefagarbeider tar på seg latexhansker. Gummihansker. Illustrasjonsbilde. Heiko Junge / NTB NB Modellklarert.  Foto: Heiko Junge

Saken oppdateres.

I dag jobber hver åttende arbeidstaker i helse- og omsorgssektoren. I perspektivmeldingen som ble lagt fram før helga, legges det opp til at hver tredje arbeidstaker må jobbe i sektoren i 2060. Prognosen bekrefter det vi har visst lenge: Vi må satse tungt på å utdanne helsepersonell og sørge for at færre forlater yrket.

I perspektivmeldingen presenterer regjeringen framtidens utfordringer for Norge, og skisserer forslag til hvordan utfordringene kan løses. Én hovedutfordring er eldrebølgen. Befolkningen endrer seg ved at det blir flere eldre og flere av de eldste. Det betyr også at det blir færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist. To yrkesaktive personer vil stå bak hver pensjonist i 2060 – mot fire i dag, ifølge spådommen. Samtidig kommer veksten i skatteinntektene til å avta, mens muligheten til å bruke oljepenger reduseres fordi oljeinntektene går ned.

Midtnorsk debatt: LO lukker døra for viktig debatt om sykelønna

Flere eldre betyr at vi trenger mange flere helsearbeidere. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det vil være behov for 110 000 flere årsverk innen helse og omsorg i 2035. I 2060 vil behovet være nesten 260 000 flere årsverk hvis det legges opp til en litt bedre kvalitet i helsetilbudet. Om 40 år må altså hver tredje arbeidstaker jobbe i helse- og omsorgssektoren.

Det blir ikke den enkleste floken å løse. Allerede i dag er mangel på helsepersonell en utfordring. I en rapport fra Riksrevisjonen i 2019 kom det fram at helseforetakene har store problemer med både å beholde og rekruttere nøkkelpersonell som sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere. I tillegg er hver sjette spesialsykepleier og jordmor over 60 år og kommer til å måtte erstattes om få år. Selv om Trondheim lenge har arbeidet både med rekruttering og for å unngå at nyutdannede slutter, er det sykepleiermangel i kommunen.

Midtnorsk debatt: Spis mindre kjøtt, mer fisk og grønt

Robotisering, bedre folkehelse og smartere bruk av ressursene, er en del av løsningen. Men den største utfordringen er utvilsomt å utdanne mer helsepersonell. Koronakrisen viser hvor avhengige vi er av utenlandsk arbeidskraft i helsesektoren, og hvor sårbare det gjør oss. Regjeringen må sørge for at flere unge velger å jobbe innen helsevesenet. Like viktig: Kommune og stat må tilby hele, faste stillinger slik at langt flere enn i dag velger å jobbe heltid.

På forsiden nå