Krisen ved Kunstakademiet er dårlig håndtert

Verken ledelsen ved Kunstakademiet, fakultetet for arkitektur eller design eller NTNU-ledelsen har så langt klart å finne en vei ut av krisen ved kunstutdanningen i Trondheim.

Kunstakademiet i Trondheim, 19. november 2020.  Foto: Joakim Slettebak Wangen

Saken oppdateres.

Konfliktene rundt Kunstakademiet i Trondheim (KiT) har mange sider og har pågått så lenge at det er nedslående å se stadig nye eksempler på hvor dypt problemene sitter. Bråket og misnøyen preger institusjonen på et vis som svekker omdømmet ikke bare til kunstutdanningen i Trondheim, men til NTNU. Vi er særlig bekymret for studentenes situasjon.

Resultatet fra Studiebarometeret 2020 viser at det er stor misnøye ved Kunstakademiet, spesielt hos mastergradsstudentene. Det bare forsterker den negative spiralen som Kunstakademiet har havnet i. Det er ikke korona eller medieoppslag hvor frustrerte studenter har kritisert undervisningen, som er hovedårsak til krisen. En krise verken ledelsen ved Kunstakademiet, fakultetet for arkitektur eller design eller NTNU-ledelsen så langt har klart å finne en vei ut av.

Derfor bidrar det ikke til håp om en snarlig løsning når studenter som bidrar til den offentlige debatten om KiT, blir innkalt til instituttledelsen og får beskjed om at de har ødelagt arbeidsdagen til ansatte. Det er forståelig at det kan oppleves som en belastning når arbeidsplass eller studiested utsettes for kritikk i offentligheten. Men ved et universitet som for noen år siden fremmet slagordet «challenge everything», tar det seg dårlig ut å prøve å begrense kunststudenters kritiske ytringer i offentligheten.

En gruppe ansatte ved Kunstakademiet skrev nylig et innlegg hvor de karakteriserte Adresseavisens dekning av institusjonen som «uforholdsmessig kritisk». Vår dekning kan selvfølgelig diskuteres, men kritikk og sterk misnøye fra mange studenter over lang tid er så alvorlig at det bør fram i lyset. Som en av få profesjonelle kunstutdanninger på universitetsnivå i Norge, er Kunstakademiet en viktig institusjon i Trondheim som i større grad burde prege byen i mer positiv forstand.

Det er sikkert fornuftig at det er gjennomført en større arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte, men hvis KiT skal komme ut av krisa, må også studentene bli hørt. I løpet av kort tid skal det ansettes ny instituttleder ved Kunstakademiet og ny dekan ved Fakultet for arkitektur og design. Vi håper nye ledere kan bidra til en mer positiv utvikling ved Kunstakademiet i Trondheim. Det trengs sannelig.

Endring: I ingressen sto det på grunn av en skrivefeil kunstudanningen, uten t, da lederen først ble publisert. Det var på ingen måte intendert.

På forsiden nå