Adresseavisen mener

Behold lønnstaket for lokalpolitikere

Fylkespolitikerne i Trøndelag skal i dag bestemme om de vil fjerne maksgrensen for hvor mye lokalpolitikere med flere verv kan tjene.

Trondheim 30. mars 2018 Flagget til Trøndelag fylkeskommune vaier over fylkeshuset i Munkegt i Trondheim. Foto: Morten Antonsen  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Hvis politikerne fjerner lønnstaket, åpner de i praksis for overtidsbetaling av folkevalgte. Det er de ikke nødvendigvis tjent med i det lange løp. Høyere betalinger og mindre kontroll kan rokke ved tilliten til politikere og gi en uheldig signaleffekt.

Både fylkesadministrasjonen og det politiske flertallet vil fjerne en øvre grense på 100 prosent betaling for politikere som kombinerer verv i fylkeskommunen med verv i hjemkommunen. Administrasjonen tar til orde for at politikerne selv må få bestemme om de vil motta dobbelt honorar eller ikke. De mener det er urimelig at politikerne ikke kan få mer betalt når de påtar seg flere verv.

Midtnorsk debatt: Bilister bør slutte å se på elsyklister som fiender

Lønna til lokalpolitikere skal ikke være så høy at den i seg selv er motivasjon for å ta på seg politiske verv. Samtidig skal den ikke være så lav at den er til hinder for at personer fra høytlønnsgrupper engasjerer seg. Siden det er politikerne selv som bestemmer sine godtgjørelser, er det viktig at vilkårene ikke blir urimelig gode, at de er åpne om både sine verv og betaling. Derfor er det klokt med et tak som hindrer at folkevalgte får mer betalt enn en hundre prosent stilling. Vi skal være glade for politisk engasjement, og mange lokalpolitikere jobber mer enn ei vanlig arbeidsuke. Men ved å fjerne grensa, kan det bli fristende å ta på seg mange flere verv enn det politikerne egentlig har kapasitet til. Det kan gjøre noe med folkevalgtes troverdighet.

Nettopp legitimitet er stikkordet for Godtgjøringsutvalget som på nyåret leverte forslag om politikerlønn til presidentskapet i Stortinget. Bortfall av lønnstak er ikke i tråd med utvalgets anbefaling for lokalpolitikere. For å sikre legitimiteten til politikerne, bør det i så fall erstattes med en annen form for samordning av godtgjøring mellom kommune og fylkeskommune. – Man er jo tillitsrepresentant for folket, presiserer Ådne Cappelen, lederen for utvalget. Heltidsgodtgjøringen for frikjøpte folkevalgte i Trøndelag fylkeskommune er heller ikke dårlig. Bortsett fra fylkesordfører og fylkesvaraordfører, er den 879 317 kroner. Gjennomsnittslønna i befolkningen er knapt 570 000 kroner. Med et slikt lønnsnivå er det ikke urimelig med et tak på lønn for politiske verv. Vi mener derfor at frislipp er en dårlig idé og håper politikerne snur.

Midtnorsk debatt: Fotball-VM i Qatar blir en stadig større skam for idretten

På forsiden nå