Uholdbar underbetaling av utlendinger i landbruket

Utenlandske arbeidere i landbruket må få lønn som er innenfor loven.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Fire av ti utenlandske arbeidere jobber for under minstelønn i landbruket, skriver Nationen. Det er ulovlig og svært uheldig. Koronaen har vist at Norge er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Vi forventer derfor at arbeidsgivere, også i landbruket, i alle fall betaler minstelønna for mange sesongarbeidere. Minstelønna i landbruket er på rundt 140 kroner timen.

LES OGSÅ: Ulikhetene i lønn og minstelønnssatser er uholdbar

De strenge smitteverntiltakene vi har nå, rammer enkelte bransjer hardt. Landbruket og fiskerinæringen har mange utenlandske arbeidere som gjør en viktig jobb. Det nærmer seg våronn, og bøndene i Trøndelag er derfor bekymret. De trenger rundt 700 sesongarbeidere i Trøndelag og 15 000 nasjonalt i grønn sektor, men foreløpig vet de ikke hvor mange som får innreise i år. Begrensninger i tilgangen på utenlandsk arbeidskraft kan lamme deler av virksomheten. Men også smittefaren ved å leie inn norske arbeidere som dagpendler, gjør at mange grønnsaks- og bærdyrkere vurderer hvor mye de skal satse denne sesongen.

LES OGSÅ: Nordiske ledere advarer mot EU-direktiv om minstelønn

Ifølge Bondelaget i Trøndelag er alle organiserte produsenter forpliktet til å ta et arbeidsgiverkurs. Her får de blant annet opplæring i regler for smittevern, lønns- og arbeidsvilkår. Det er derfor ikke noen unnskyldning for ikke å følge kravet til minstelønn. Dumpingen av lønn til utenlandske arbeidere gjør det også vanskeligere for norske arbeidere å konkurrere om jobbene i landbruket. Flere har tatt til ordet for at arbeidsledige under koronakrisen må tilbys jobb innenfor landbruk og fiskeri. Dette kan løse både bemanningsutfordringen i disse bransjene og sørge for at flere kommer i arbeid nå som grensene er stengt for utlendinger.

LES OGSÅ: Hvem kan etablere seg på ei 18-prosentstilling?

LES OGSÅ: Hurra! Vi får 76 øre mer i timen!

Landbruket har blandede erfaringer med å erstatte utlendinger med norske arbeidere. Det hevdes at utlendingene er flinkere og raskere. Men med god opplæring bør også nordmenn være i stand til å gjøre jobben. Problemet er lønnsnivået. Med en minstelønn vil de fleste arbeidsledige tjene mer på å gå hjemme. For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft, foreslår regjeringen en midlertidig ordning. Den går ut på at dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider, kan få utbetalt halvparten av dagpengene i tillegg til lønna. Dette kan være et bidrag for å løse krisen i år. For framtiden bør også utenlandske sesongarbeidere få skikkelig lønn for arbeidet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå