Respektløst og vinglete av Nye Veier

Prosessen rundt ny E6-trasé ved Hovin har vært uryddig.

Tor Arne Eggen måtte i 2018 flytte fra gården sin på grunn av planlagt E6-utbygging. Nå kan planen bli endret.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

Byggeplanen for ny E6-trasé gjennom Melhus kan bli endret. Det går hardt utover en del beboere på Hovin. Vi forstår frustrasjonen og avmakten de kjenner på. Prosessen framstår som vinglete og tar for lite hensyn til enkeltmennesker som blir direkte berørt og som må flytte fra gård og grunn.

Les debattinnlegget til Julie Slørdahl (19) på Hovin: Ubesluttsomme veiplaner og hytteeiernes fallhøyde

Melhus-politikerne ja til Statens Vegvesens forslag til ny E6-trasé i 2016. Nye Veier overtok jobben, og nå har de lagt fram et nytt forslag til ny trasé. Selskapet anslår at de sparer mellom 700 millioner og en milliard på omlegging. De sier også at traseen de ønsker seg, gir bedre veistandard, mindre klimagassutslipp og mindre beslag av dyrkamark. I tillegg til riving av boliger, er ulempen med det nye forslaget at motorveien vil komme tett på et boligstrøk på Hovin. Blant annet ble det vedtatt at en liten del av veien skulle gå på østsiden av Gaula ved Hovin, men Nye Veier foreslår å legge denne biten på vestsiden av elva i stedet.

Det er behov for en ny og mer trafikksikker E6 sørover og det kan godt være Nye veiers forslag er det beste. Men prosessen rundt prosjektet er likevel høyst kritikkverdig. I går skrev Adresseavisen om Tor Arne Eggens gård som ble innløst, han får altså kompensert det økonomiske tapet, og revet i 2018 av på grunn av ny, firefelts E6. Hvis den nye planen blir realisert, er rivingen forgjeves. Han er ikke kritisk til dialogen og avtalen han hadde med selskapet, men synes det er fortærende at endring i planen vil føre til riving av unødvendig mange boliger. Et knippe andre hus ble også revet i forbindelse med den gamle veiplanen. Ny plan betyr også innløsning av ytterligere seks bolighus og et gårdsbruk på Hovin. Totalt er altså omkostningene ganske store sett ut fra grendefolkets ståsted. Flere er også misfornøyde med informasjonen. Audun Krogstad fikk beskjed at gården hans måtte rives eller flyttes samme dag som det ble arrangert informasjonsmøte om eventuelt ny E6-trasé.

Midtnorsk debatt: Ny vei hjelper ikke bygder som sliter

Veibygging i Norge innebærer at eiendommer må rives eller flyttes. Utbyggerne må ta hensyn til økonomi, klima, jordvern og natur. Slik sett er det ikke unaturlig at Nye Veier vurderer en løsning som kan bli bedre for storsamfunnet. Men selv om bygginga skal være kostnadseffektiv, må prosessen opp mot lokalsamfunnet være ryddig og forutsigbar. Vi kan ikke se at det har skjedd når det gjelder folk på Hovin. De er usikre, føler seg oversett og hadde fortjent å bli behandlet bedre.

Midtnorsk debatt: Utrolig av «Nye veier»

På forsiden nå