En god plan for trafikken i Midtbyen

Et hovednett for syklende i sentrum er et av flere gode tiltak i den nye gatebruksplanen.

Like blid: Bruk sykkelen din flittig, men husk å være blid i trafikken og overhold reglene, råder Ordet fritt-skribenten.  Foto: Glen Musk

Saken oppdateres.

Bystyret i Trondheim vedtok torsdag den nye gatebruksplanen. Den viser hvordan bygatene i Midtbyen skal brukes fram mot 2050 og legger bedre til rette for at flere skal gå, sykle og busse. Det er behov for en framtidsrettet plan for bruk av bygatene, og denne har mye bra ved seg.

Selv om byen vokser med nærmere 3000 nye innbyggere hvert år, skal ikke utslippene øke. Derfor er det nødvendig med en infrastruktur som gjør at flere velger bort bilen og at det blir plass til alle.

I dag er det ikke bare enkelt å vite hvor det er mest hensiktsmessig å sykle gjennom Midtbyen. Langs noen gater er det sykkelfelt, i andre gater ikke. Det fører også til at syklister benytter fortau. Undersøkelser viser at en del vegrer seg for å sykle fordi de er redde for å bli påkjørt. I den nye planen er det lagt opp til et hovednett med sykkelveier som gjør det smidigere og sikrere å krysse bykjernen. Sykkelnettet går langs Fjordgata, Sandgata, Elvegata, Bispegata og Kjøpmannsgata. I tillegg er det planlagt 12 sykkelhotell i sentrum. Trondheim har en høy andel syklende i dag sammenlignet med andre byer, men fortsatt er det bare 12 prosent som sykler. Målet er 20 prosent. Elsykkeltrenden sammen med bedre sykkelplan, kan gjøre at flere velger sykkel.

Midtnorsk debatt: Hele familien skal kunne sykle trygt i Midtbyen

Gatebruksplanen legger også opp til at gjennomgangstrafikken med privatbiler skal bort innen 2050. Bare kollektivtrafikk og varetransport skal ha lov til å kjøre gjennom Midtbyen. Når færre skal kjøre bil, er det er helt nødvendig at kollektivtransporten gå mer effektivt. Flere av opposisjonspartiene i bystyret er bekymret for at handelen strupes med bilfrie gater og færre parkeringsplasser. Undersøkelser viser at gående og syklende har flere bybesøk enn kjørende, og at de totalt legger igjen mer penger enn bilistene.

Omleggingen er selvsagt ikke problemfri. Men vi kommer ikke utenom at flere må velge et klimavennlig transportmiddel som også tar mindre plass enn bil. I landets hurtigst voksende by er gatebruksplanen et av verktøyene som kan bidra til at det skjer.

Midtnorsk debatt: Adressa om eiendomsskatten: Dette er faktisk rettferdig


På forsiden nå