Amidu-saken bør bli en lærepenge for politiet

Awon Amidu er diskriminert av politiet i Trondheim på grunn av utseendet.

Awon Amidu  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Awon Amidu har blitt stoppet av politiet ti ganger i løpet av fem år. Nå har Diskrimineringsnemnda slått fast at Trøndelag politidistrikt har diskriminert trondhjemmeren på grunn av hans etnisitet. Saken bør bli en lærepenge for politiet. Ingen skal utsettes for grunnløs forskjellsbehandling.

I 2018 fortalte Awon Amidu om sine erfaringer med politiet i Adresseavisen. Han mente at han ble trakassert av politiet fordi han en rekke ganger ble stoppet av politiet mens han var ute og kjørte bil. Amidu opplevde kontrollene som ubehagelige og ydmykende. I fjor klagde han politiet inn for Diskrimineringsnemnda. Han mente at antallet episoder, at det var ulike tjenestemenn og at kontrollene skjedde under vidt forskjellige omstendigheter, tydet på at politiets adferd var problematisk. Awon Amidu er advokat og fikk støtte fra sin kollega, advokat Leif Strøm, som mente det var grunnlag for en klage.

Midtnorsk debatt: Utrolig at en tidligere justisminister kan kan foreslå å svekke prinsippet om likhet for loven

Nå har Diskrimeringsnemnda konkludert med at politidistriktet diskriminerer Awon Amidu på grunn av etnisitet. Politiet innrømmer at forklaringen på de uforholdsmessig mange kontrollene handler om etnisiteten hans. Selv om det bare skulle mangle, legger politimester Nils Kristin Moe seg flat. Han lover at de skal lære av saken. Vi forventer at praksisen blir bedre. Selv om hver enkelt politimann nok er profesjonell og ikke har diskriminerende holdninger, gir saken inntrykk av at det finnes strukturell rasisme i trondheimspolitiet.

Nemnda mener også at politiets manglende loggføring er indirekte diskriminerende. Tre av de ti kontrollene av Amidu ble loggført. Vi forstår at rapporteringen er tidkrevende, men den er samtidig nødvendig. Manglende loggføring fører til at det blir vanskelig for politiledelsen å avdekke diskriminering. Det er en krevende jobb å bedrive kontrollvirksomhet og det sier seg selv at det må brukes et visst skjønn når personer kontrolleres. Bedre loggføring kan bedre synliggjøre og dokumentere hva politiet gjør. Da kan de lettere avdekke rasisme og unngå klager om skjult rasisme.

Midtnorsk debatt: En folkesykdom som må tas på mye større alvor

Amidu er jurist og bevisst hvilke rettigheter han har som enkeltindivid. Ikke alle har de samme ressursene, men hans stemme kan bety mye for andre som opplever noe lignende.

På forsiden nå