Svært alvorlig at Forsvaret ikke fulgte opp avvik

Forsvarets fregatt KNM Helge Ingstad kunne vært berget dersom rutiner og systemer hadde vært bedre.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Havarikommisjonen leverte i forrige uke en knusende rapport etter at fregatten «KNM Helge Ingstad» kolliderte og sank utenfor Øygarden i 2018. Det er svært alvorlig og må få konsekvenser. Kommisjonen mener skipet kunne vært reddet dersom mannskapet hadde gjennomført tiltak for å hindre at fregatten ble oversvømt og etter hvert sank. I rapporten peker kommisjonen på en rekke punkter som sviktet. Den mener blant annet at det var for få mannskaper om bord, det manglet kompetanse og rutiner, og det ble gjort alvorlige feilvurderinger. Mannskapet manglet også verktøy for å ta beslutninger etter at fartøyet kolliderte. Ekstra ille er det at Forsvaret visste om flere avvik uten å ha rettet dette opp.

Det er foreløpig uklart om enkeltpersoner kan lastes for havariet. Det er en sak som fortsatt etterforskes av politiet. Det viktigste er uansett å se hva kommisjonen sier om ansvarsforholdene og en mulig systemsvikt, som førte til at skipet til nærmere fire milliarder kroner gikk tapt. Dessverre har vi sett flere eksempler i det siste på at myndighetene har kjent til avvik og mangler i rutiner og systemer uten at dette er rettet opp. Mangler i beredskapen før pandemien er et annet ferskt eksempel.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier til NRK at det er uholdbart at avvik som er meldt inn, ikke er fulgt opp. Ledelsen i Sjøforsvaret erkjenner også at Havarikommisjonen peker på flere nødvendige forbedringsområder. Det er likevel forsvarsministeren og regjeringen som har et overordnet ansvar. Særlig når det pekes på manglende ressurser som en av årsakene til havariet. Når Norge går til innkjøp av et så avansert og kostbart skip, forutsetter vi at vi har et mannskap med tilstrekkelig kunnskap, og som er godt trent til å drifte skipet på en trygg og forsvarlig måte – også i uvær.

Forsvarsdepartementet har gått til flere søksmål, blant annet for det de mener er konstruksjonsfeil. Her er det tvilsomt om de vil nå frem, spesielt når vi også vet at fregatten kunne vært berget dersom mannskapet hadde stengt dører, luker og ventiler før de 137 om bord evakuerte skipet. Det er avgjørende at Forsvaret og departementet nå tar Havarikommisjons 28 sikkerhetstilrådinger alvorlig og retter opp avvikene. Ulykken skyldes ikke først og fremst svikt hos enkeltpersoner, men en systemsvikt og manglende oppfølging av feil og mangler. Det er et ansvar som ligger hos ledelsen i Forsvaret og hos forsvarsministeren.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå