Gode grunner for å beholde dagens abortlov

Vi er i tvil om en utvidet grense for selvbestemt abort er rett vei å gå.

SV vil utvide abortretten, her ved partileder Audun Lysbakken under helgas landsmøte.   Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det foregår nå en debatt om grensen for selvbestemt abort bør utvides med flere uker. Vi ser svakheten med dagens nemndsystem, men er i utgangspunktet skeptiske til å endre abortloven.

Fram til har det vært bred politisk enighet om abortloven. Den lovfester at kvinnen selv kan bestemme om hun vil ta abort til og med 12. svangerskapsuke. Ønsker hun abort etter det, må hun møte i ei nemnd med medisinske fagfolk. I praksis får de aller fleste kvinner medhold. Loven slår fast at etter uke 18 kan ikke svangerskapet avbrytes, med mindre det er «særlig tungtveiende» grunner for det. Det er ikke tillatt med abort når det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig, noe som i dag regnes fra uke 22.

Midtnorsk debatt: Svært alvorlig at Forsvaret ikke fulgte opp avvik

I helga gikk SVs abortloven inn for å avskaffe abortnemndene og sikre kvinner rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet. Kvinnen skal kunne få medisinske råd, men det er ikke obligatorisk. Forslaget setter Arbeiderpartiets historiske abortvedtak nærmest i skyggen. På landsmøtet tidligere denne måneden gikk Ap inn for å avvikle nemndene og gi kvinnen siste ordet fram til uke 18. Også Venstre, Rødt og MDG vil utvide grensa.

De fleste tar abort så tidlig som mulig, før uke 8. Senaborter er ofte medisinsk begrunnet, og få utføres etter uke 18. De siste årene har det vært en nedgang i antall aborter, og en liberalisering vil neppe føre til et rush av senaborter. Samtidig ser vi utfordringer knyttet til å endre dagens lov. Den fungerer i hovedsak godt og er et kompromiss som både ivaretar kvinnens og fosterets rettigheter. Kvinnen skal få bestemme over egen kropp, men fosteret har også krav på økt rettsvern jo mer det vokser og utvikles.

Midtnorsk debatt: Kritikkverdig utleie av hybelkott

Abortdebatten skjer i kjølvannet av en nylig innstramming av loven. I 2019 fikk KrF i regjeringsforhandlingene gjennomslag for at kvinner som er gravide med flerlinger og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd. Striden belyste svakheter ved dagens nemndsystem, og mange kvinner har opplevd prosessen som krenkende. En gjennomgang av nemndene er nødvendig. Vi er likevel i tvil om en utvidet grense for selvbestemt abort er rett vei å gå.

På forsiden nå