Tvilsomt overskudd av å sende folk til Nav

Mange av landets største kulturinstitusjoner tjente på å permittere sine ansatte under pandemien. Sånn bør det ikke være.

Oslo 20200930. Kulturnorge aksjonerer med å lyssette Operaen i Oslo med et rødt lys for å varsle om at det brenner et rødt farelys for kultur- og eventbransjen på grunn av koronarestriksjoner. Foto: Fredrik Varfjell / NTB  Foto: Fredrik Varfjell

Saken oppdateres.


I en serie artikler har Adresseavisen sammen med Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad sett på regnskapene til de største kulturinstitusjonene i koronaåret 2020. Kombinasjonen av koronastøtte og sparte lønnsutgifter ved permittering gjorde at mange av institusjonene gikk med langt større overskudd enn året før. Det viser hvor skjevt koronatiltakene har truffet i kultursektoren og at det er galt å premiere passivitet framfor aktivitet.

I april 2020 skrev vi at de store institusjonsteatrene var altfor raske med å permittere. Mange store kulturinstitusjoner får størstedelen av sine inntekter fra det offentlige. At flere av disse tjente på å permittere ansatte under koronapandemien, viser at systemet må justeres. Trøndelag Teater er et av unntakene med underskudd i 2020, mens Den Norske Opera og Den Nationale Scene i Bergen økte overskuddet kraftig under pandemien.

Staten betaler i praksis det meste av lønna til ansatte ved de store kulturinstitusjonene. Siden institusjonene beholder lønnsmidlene ved permittering, samtidig som staten betaler dagpenger fra Nav, betaler staten i realiteten lønn to ganger for disse ansatte ved permittering. Derfor bør terskelen permittering ved institusjoner med betydelig offentlig finansiering være svært høy.

Frilansere, underleverandører og kulturarbeidere uten offentlig støtte er blant dem som har blitt hardest økonomisk rammet av pandemien. Det har vært reist kritikk også mot ordningene som har vært rettet mot disse. Brede støtteordninger vedtatt på kort tid i en nasjonal krise vil nødvendigvis få uheldige utslag.

Det er likevel bra at ordningene for et hardt rammet kulturliv i år i større grad stimulerer til og belønner aktivitet. Det bør ikke være økonomisk premiering av permittering i de største og mest statsstøttede institusjonene i kultursektoren. Disse tallene bør skape debatt om premissene for bruk av offentlige kulturmidler framover.

Behovet for kulturopplevelser og en aktiv kulturpolitikk har ikke blitt mindre under pandemien. Tvert imot. Derfor bør det heller ikke lønne seg for offentlig finansierte institusjoner å stenge virksomheten og sende staben til Nav under en nasjonal krise.

På forsiden nå