Bedriftene kan ikke sitte og vente

Arbeidsledigheten er høy, også i Trøndelag. Samtidig sliter mange bedrifter med å få tak i ansatte med riktig kompetanse. Bedriftene kan ikke sitte stille og vente på at denne ubalansen skal forsvinne.

kulda har ført til mye arbeid for rørleggere   Foto: Morten Enger

Saken oppdateres.

Nav har gjennomført en spørreundersøkelse blant trønderske bedrifter som gir flere oppløftende resultat. Hver fjerde bedrift regner med økt vekst og vil ansette flere i året som kommer. Optimismen i trøndersk næringsliv er større i dag enn før pandemien rammet oss.

Likevel viser undersøkelsen et problem som flere parter bør anstrenge seg for å løse. Samtidig med at Trøndelag har rundt 13 500 helt eller delvis arbeidsledige, har bedriftene store vanskeligheter med å få tak i folk som har de ferdighetene bedriftene trenger.

LES OGSÅ: Fortsatt mangel på helsearbeidere

Dette er ikke et nytt problem, men det er ekstra viktig å løse det når vi går mot slutten på ei krisetid der arbeidsledigheten har vært uvanlig høy. Omtrent én av seks trønderske bedrifter har rekrutteringsproblemer, og én av ti melder at situasjonen er alvorlig.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Høy etterspørsel etter arbeidskraft er godt nytt

For at vi skal få et næringsliv som fungerer godt i åra framover, trengs et krafttak på dette området. Noe er heldigvis i ferd med å bli gjort. Trøndelag fylkeskommune og Nav samarbeider om et prosjekt på Innherred som er en variant av den vanlige lærlingeordningen. Der er 30 arbeidsledige i gang med praktisk opplæring i ti forskjellige bedrifter, og de er garantert jobb etter opplæringen.

Nav har også andre ordninger som både kan få flere i arbeid og gjøre det lettere for bedrifter og offentlige virksomheter å få tak i de folkene de trenger. Innsatsen som Nav Lerkendal har gjort for å skaffe jobber til eldre arbeidsledige og som Adresseavisen skrev om fredag, er ett eksempel.

Ubalansen mellom bedriftenes behov og arbeidssøkernes kompetanse blir ikke fjernet over natta. Men bedriftene kan ikke vente på at nyutdannede rørleggere banker på døra. Sykehusene kan ikke satse på at helsearbeiderne vil komme og melde seg. De må se seg om i lokalmiljøene, ta kontakt med Nav og tenke nytt. Når folk vil jobbe og det finnes ledige jobber, må det også være mulig å finne løsninger.

På forsiden nå