Adresseavisen mener:

Vi trenger mer innsyn i barnevernssaker

Regjeringen har lagt fram forslag til ny barnevernlov. Dessverre holder de fast på hovedregelen om at saker i fylkesnemnda behandles bak lukkede dører.

Oslo 20210429. Partileder Kjell Ingolf Ropstad under KrFs landsmøte som avholdes digitalt fra Hotel Bristol i Oslo torsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Saken oppdateres.

Hva skal til for at staten bruker tvang mot barn? Hvilke kriterier legges til grunn når foreldre fratas omsorgen for barna sine? Hvilken rolle spiller de sakkyndige? Hvordan er kvaliteten på barnevernets arbeid og foreldrenes advokater? Dette er spørsmål vi har altfor dårlige svar på i dag. Det er på tide at pressen slipper til der tvangsbruk mot barn og omsorgsovertakelse avgjøres.

Det skjer bak lukkede dører i forhandlinger i fylkesnemnda. I forslaget til ny barnevernlov videreføres dagens praksis, noe som betyr at det skal svært mye til for at pressen får tilgang. Det holder ikke at begge parter sier ja. Nemnda må også «finne det ubetenkelig». I høringsrunden går flere presseorganisasjoner inn for å endre loven slik at det blir vanskeligere for en nemndleder å overstyre partenes ønske om å ha en journalist til stede. Vi håper deres innvending blir hørt.

Vi forstår frykten for at svært private opplysninger blir brettet ut i offentligheten. Samtidig ser vi ikke noen prinsipiell forskjell på en incestsak i tingretten, der media som regel har adgang, og en omsorgsovertakelse i fylkesnemnda, der pressen må stå på gangen. I begge tilfeller vil journalistene måtte forholde seg til eventuelle referatforbud og de strenge presseetiske reglene som gjelder.

Vær varsom-plakaten er tydelig på at pressen må ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Barn skal som hovedregel ikke identifiseres i barnevernssaker eller rettssaker. I de få tilfellene der media har fått følge saker i fylkesnemnda, er både familien og hjemkommunen grundig anonymisert.

Vi er uenige i ideen om at mer åpenhet i seg selv er en belastning for barnet. Mer åpenhet styrker rettssikkerheten for alle parter, også barnet. Økt innsyn i barnevernssaker vil også styrke den offentlige debatten rundt norsk barnevern. Slik sikres bedre grunnlag for systemkritikk som igjen kan legge press på politikerne til å prioritere barnevern høyere.

Tvangsbruk og omsorgsovertakelse er noe av det mest inngripende staten gjør mot mennesker. I slike saker er åpenhet ekstra viktig.

På forsiden nå