Skianlegget i Strindamarka bør krympes

Planene om et skianlegg med asfaltert rulleskiløype i Strindamarka ble heftig diskutert for et par år siden. Nå kan asfalten bli lagt vekk. Likevel bør planene krympes enda mer.

Kart over planområdet for skistadion og rulleskiløype  Foto: ESAadmin Illustrasjon: Rambøll

Saken oppdateres.

«Ikke asfalter Strindamarka», var overskriften på en leder i Adresseavisen før jul i 2019. Vi tok skarp avstand fra planene om ei asfaltert rulleskiløype ved inngangen til Strindamarka og Estenstadmarka og har fortsatt samme standpunkt.

Etter den tid ble planene lagt på is, men nå skal politikerne ta stilling til dem igjen. Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen behandler saken mandag, etter en ny runde med saksbehandling som prosjektet har hatt godt av. Nå sier for eksempel de sju idrettslagene som står bak planene, at asfaltert rulleskiløype ikke er avgjørende.

LES OGSÅ: De vandaliserer marka vår

Ei slik løype har møtt kraftig motstand, både fordi det er svært uheldig å legge asfalt i marka og fordi løypa vil forstyrre alle som bruker turområdet. Når idretten innrømmer at løypa ikke er nødvendig, har politikerne fått enda en god grunn til å si nei til den delen av prosjektet. Rulleski er dessuten ikke en viktig treningsform for barn og unge.

Men det planlagte anlegget blir omfattende også uten rulleskiløype. Idretten vil ha skistadion, arenabygning, muligheter for kunstsnøproduksjon og en stor parkeringsplass. Mye av dette vil bli liggende på dyrkamark som kommunen i så fall må kjøpe.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Bygger vi rulleskibane, gjøres natur om til park

Trondheim trenger flere næranlegg for ski og andre aktiviteter omkring i byen. Det vil lette presset på Bymarka og redusere biltrafikken blant annet til Granåsen. Slike anlegg kan bety mye for breddeidretten og for barn og unge. Men de kan bare helt unntaksvis bygges på dyrkamark, og de må ikke komme i veien for turgåere og mosjonister. Skianlegget i Strindamarka er dessuten planlagt i et område som er svært mye brukt av skoler og barnehager.

Politikerne bør se med kritisk blikk på de nye planene i Strindamarka. Det bør være mulig å bygge et anlegg med mindre dimensjoner, samtidig som området får et godt tilbud til de yngste skiløperne.

På forsiden nå