Jernbanereformen må evalueres

Før jernbanereformen skrotes eller videreføres bør det undersøkes hvordan den har virket.

Trondheim 31. mars 2021 Et 73-lok driftet av Nord kommer inn til Trondheim S på sin ferd fra Oslo.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Vi er midt inne i den største omleggingen av norsk jernbanepolitikk noensinne. Jernbanereformen er omstridt. Flere opposisjonspolitikere har tatt til orde for å «skrote» reformen som det heter for tida, også i politikerspråk. Aftenposten har sett på reformen i en serie artikler. Det mest oppsiktsvekkende som kommer fram, er at resultatene av reformen ikke er evaluert eller grundig undersøkt.

Et drivende prinsipp bak jernbanereformen var å oppheve NSBs monopol og konkurranseutsette norske togstrekninger. NSB ble til Vy, som etter anbudskonkurranser ble utkonkurrert på flere strekninger av selskap som britiske Go Ahead og svenske SJ. Sistnevnte driver nå Trønderbanen, Dovrebanen og Meråkerbanen og Rørosbanen i Trøndelag.

Hittil har mye av debatten om konsekvensene av jernbanereformen handlet om direktørlønninger, antall direktører og reaksjoner fra reisende som har klaget over at det har blitt vanskeligere å reise fra A til B med tog over flere strekninger fra mer enn ett selskap. Sentrale opposisjonspolitikere som Ingvild Kjerkol (Ap) og Marit Arnstad (Sp) har vært kritiske til reformen og tatt til orde for å reversere den ved et eventuelt regjeringsskifte til høsten.

Jernbanereformen har skapt steile fronter, men den innebærer tross alt en større satsing på jernbane i Norge enn på lenge. Vi er positive til prinsippet om økt konkurranse og ambisjonene om å få mange flere til å bruke tog. Derfor er det nesten ikke til å tro at resultatene og konsekvensene av jernbanereformen etter fire år ikke er evaluert eller undersøkt av uavhengige for å se hvordan dette gigantprosjektet faktisk har gått.

Koronahåndteringen til regjeringen har for lengst fått en kommisjon. Den har alt avgitt en rapport som har bidratt til den offentlige debatten om en kompleks sak. Selvfølgelig må også jernbanereformen evalueres. Hvordan har den virket, sett mot målene, økonomisk og ikke minst for passasjerene. Dette må på bordet før kursen eventuelt justeres i den ene eller andre retningen. Det trengs mer satsing på jernbane. Da må vi vite hva som virker.

Teksten er endret. Opprinnelig sto det at Vy kjører togene på Rørosbanen. Det er SJ som kjører der også.

På forsiden nå