Adresseavisen mener

Endelig håp om ny godsterminal

Trondheim kan få en ny godsterminal på Heggstadmoen i løpet av fem til sju år. Det er fortsatt en del som må avklares, men det er likevel en god nyhet for Trøndelag.

Trondheim 20. mai 2021 Godsterminalen på Heimdal. Skinnegangen fra Heimdal stasjon sees i nedre del av bildet, Industriveien går i øvre venstre kant og Heggstadmoen ligger i øvre høyre kant. I bakgrunnen troner Vassfjellet med noen snøflekker på toppen.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Trondheim kan få en ny godsterminal på Heggstadmoen i løpet av fem til sju år. Det er fortsatt en del som må avklares, men det er likevel en god nyhet for Trøndelag.

Godsterminalen på Brattøra, som legger beslag på et enormt område i Trondheim sentrum, har vært en hodepine for byen i over 40 år. Alle forsøk på å flytte den har strandet.

I vinter fikk vi endelig en utvikling i saken. En utredning fra Jernbanedirektoratet viste at godsterminalen kan flyttes til Heggstadmoen like sør for Heimdal sentrum. Det førte til sterk motstand i nærmiljøet, og det forstår vi godt. For selv om terminalen blir liggende mellom lagerbygninger og industri, vil den føre til støy i et større område.

LES OGSÅ LEDEREN: Heggstadmoen eneste aktuelle alternativ

Det er heller ikke helt avklart om en godsterminal på Heggstadmoen vil ha god nok kapasitet i mange tiår framover. Det beste hadde vært om det ble bygd en gjennomkjøringsterminal på Torgård, men det alternativet er dessverre uaktuelt, siden det blir flere ganger dyrere enn Heggstadmoen. Der blir prisen rundt 2,4 milliarder.

Derfor setter vi pris på at godsterminal på Heggstadmoen ligger an til å bli et prioritert prosjekt i Nasjonal transportplan. Regjeringspartiene er enige om å bidra med penger, og det kan dermed bli mye mer fortgang i prosjektet enn det lå an til da bystyret behandlet saken i februar.

De kom fram til et uklart vedtak som gikk ut på mer utredning. Vi er enig i at flere sider ved en godsterminal på Heggstadmoen må avklares, men det er riktig å arbeide i den retning. Når Heggstadmoen kommer inn i Nasjonal transportplan, legger det press på Arbeiderpartiet i Trondheim, som hittil har vært imot en slik løsning.

Ny godsterminal i Trondheim er viktig også nasjonalt, fordi det betyr mer satsing på tog. Det er helt nødvendig i åra framover. Samtidig har vi fortsatt veistrekninger som bør utbedres. Også der fikk Trondheim en god nyhet i helga, da regjeringen og Fremskrittspartiet ble enige om å bevilge 36 millioner kroner til å fjerne flaskehalsen på E6 på Sluppen.

Denne artikkelen ble endret etter publisering. Vi viste til en utredning fra Jernbaneverket. Det riktige er Jernbanedirektoratet.

På forsiden nå