Ja til mer ryddig bolighandel

Et regjeringsoppnevnt utvalg forslår flere lovendringer som kan bedre boligmarkedet.

Saken oppdateres.

Utvalget ønsker forbud mot hemmelige bud, kupping og korte budfrister. En slik regulering er bra og kan gjøre hushandel mer gjennomsiktig og rettferdig.

I 2019 satte regjeringen ned Eiendomsmeglingsutvalget som skulle evaluere eiendomsmeglingsloven og foreslå endringer i regelverket. Før helga overleverte utvalget utredningen til finansminister Jan Tore Sanner (H). Forslaget er nå sendt ut på høring.

Midtnorsk debatt: 40 år gammel hodepine kan nærme seg slutten

Vi mener utvalget kommer med mange gode forslag som styrker både selger og kjøpers rettigheter og sikrer mer tid underveis. De vil blant annet ha lengre budfrister og anbefaler at akseptfristen må settes på minst en halvtime i budrunder. En minste akseptfrist kan bidra til å roe ned opphetede budrunder og gi kjøper og selger mer tid i bolighandelen.

Utvalget foreslår også at eiendomsmegler ikke kan formidle hemmelige bud, det vil si bud med forbehold om at budet ikke formidles til andre budgivere. Hemmelige bud er ikke bra for forbrukerne i en bolighandel. Det er uheldig for kjøpere som ikke vet om andres bud. Megler må samtidig lyve til kjøpere som spør om det har kommet inn bud.

Et flertall i utvalget mener det også må vurderes lovendringer som gjør kupping mindre gunstig. Kupping vil si at en potensiell kjøper gir bud direkte til selger før boligvisning. Kjøperen ønsker da at boligeier skal avlyse visningen som er annonsert og heller selge til interessenten uten å involvere megleren. Dette har blitt en trend flere steder, men selger kommer ikke nødvendigvis godt ut av kupping. Interessenter kan synes «spilleregelen» både er urettferdig og irriterende. Utvalget vil også ha mer profesjonelle meglere.

Midtnorsk debatt: Katastrofalt dårlige til å svømme

Boligprisene har økt mye i lang tid, og vi hører stadig om spinnville budkriger. Da er det klokt med tiltak som kan gjøre bolighandel tryggere og enklere. Kjøp av bolig er ofte den største investeringen du gjør, og det er på sin plass med en oppdatert lov som styrker forbrukernes rettigheter.

På forsiden nå