Adresseavisen mener:

Fødende kvinner fortjener bedre

Jordmormangelen er en varslet krise. Det haster å finne en varig løsning. Landet trenger flere jordmødre.

Gravid kvinne viser frem magen sin. Forventning. A pregnant woman Foto: NB! MODELLKLARERT  Foto: Robert Schlesinger / NTB

Saken oppdateres.

Regjeringen vil at norske kvinner skal føde flere barn, men har ikke sørget for at vi har nok jordmødre. I sommermånedene blir mangelen på jordmødre ekstra tydelig. Igjen ropes det varsko om kritisk underbemanning på landets fødeavdelinger i ferien. Fødende kvinner fortjener bedre.

I alt 1700 jordmor-vakter står tomme i sommer, viser en undersøkelse fra Den norske jordmorforeningen. Det er ikke første gang jordmødrene som er på jobb i ferieukene gruer seg til hektiske vakter der de må løpe mellom rommene uten å kunne gi fødende kvinner den den trygge, faglige hjelpen de trenger. Igjen må norske kvinner med termin i juli og august bekymre seg for om de møter overarbeidet og stresset helsepersonell når fødselen er i gang.

Medieoppslag om lav bemanning på fødestuene har begynt å bli et sommertegn, på linje med nyheter om badetemperaturer og jordbærpriser. Regjeringspartiene viser til at utfordringen blir ekstra stor i år fordi koronasituasjonen gjør det vanskeligere å hente inn jordmødre fra utlandet. Samtidig peker de på at det er helseforetakenes oppgave å løse ferieavviklingen på en forsvarlig måte.

Men de forklaringene holder ikke. Vi kan ikke ha en jordmorberedskap her i landet som belager seg på utenlandsk arbeidskraft. For mangel på jordmødre er dessverre ikke bare et problem om sommeren. Høsten 2019 kom en rapport fra Riksrevisjonen som advarte om at mangel på sykehuspersonell kan få alvorlige konsekvenser. De viser blant annet til at hver sjette jordmor er over 60 år og kommer til å måtte erstattes om få år. Både ved NTNU og i landet som helhet ble det i perioden 2014 til 2018 uteksaminert færre jordmødre enn det målsettingen tilsier.

Verken denne regjeringen eller de rødgrønne har gjort nok. Vi må utdanne flere jordmødre. Samtidig må det tas grep for å holde på dem vi har og sørge for at flere jobber heltid. Da trengs gode fagmiljøer og nok tid til fødekvinnene. Vi forstår godt at jordmødre som ikke opplever at de kan utøve faget sitt på en forsvarlig måte, vurderer å forlate yrket. Det har vi ikke råd til. Jordmormangelen er en varslet krise. Det haster å finne varige løsninger.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå