Tragiske tall i skyggen av reformkrasj

Dramatisk vekst i overdosedødsfall i fjor viser at det haster med en bedre ruspolitikk.

  Foto: Scanpix, Jeff Chiu

Saken oppdateres.


Nye rapporter fra Folkehelseinstituttet har det siste drøye året av naturlige årsaker jevnlig preget nyhetsbildet og bidratt med viktig kunnskap til den offentlige koronadebatten. Det bør også gjelde den nedslående rapporten som de offentliggjorde før helga. Den viser at det i 2020 var 324 narkotikautløste dødsfall, eller overdosedødsfall, her i landet. Ikke siden 2001 har så mange dødd av overdose i Norge. Det gjør det ekstra fortvilt at politikerne på Stortinget ikke klarte å samle seg om en rusreform tidligere i år.

Ifølge seniorforsker Linn Gjersing ved Folkehelseinstituttet er det en spesielt stor økning i dødsfall som følge av heroin og andre opioider, som morfin, kodein og oksykodon. Blant mulige årsaker til den kraftige veksten i narkotikadødsfall i fjor, trekker forskeren fram at det har vært særlig sterk heroin på markedet, samt at koronarestriksjonene kan ha rammet mennesker som har vært i risikosonen for overdosedødsfall.

Ikke bare er dødstallene de verste på nesten 20 år, det er også en økning på over 30 prosent fra antall registrerte overdosedødsfall for 10 år siden. På de fleste samfunnsområder ville det ført til krav om tiltak og handlingsplan. Det er faktisk ikke slik at det er i hovedstaden at den dramatiske økningen har skjedd. På fylkesbasis er det særlig i Vestland og Viken dødstallene har økt, mens tallene for Trøndelag er ganske stabile.

Det er i tida vi går inn i nå, månedene juni, juli og august, som var de klart mest dødelige for rusmisbrukere i 2020. Gjennomsnittsalderen for mennene som døde var 43,2 år, mens det for kvinnene var 47,6 år. Nesten 70 prosent av de døde var menn. De var altså langt yngre og nesten like mange som de som døde med korona i fjor.

Vi har på lederplass flere ganger støttet behovet for og mye av innholdet i forslaget til rusreform som ble behandlet i Stortinget tidligere i år. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet sørget for at en nødvendig reform ikke ble vedtatt. Vi håper alle partier, og særlig de som torpederte reformen, kan bidra til at ruspolitikken i Norge virker bedre i tida som kommer enn den åpenbart gjorde i fjor.

På forsiden nå