Sjokkerende funn om vold mot eldre

En ny forskningsrapport viser at det er oppsiktsvekkende mye vold mot eldre i norske sykehjem. De høye tallene kan tyde på at trange budsjetter går ut over sykehjemsbeboerne.

Et utvalg av medlemmene i forskningsprosjektet møtte Adresseavisen for å snakke om vold og overgrep i norske sykehjem. Fra venstre: Susan Saga, Anja Botngård, Sigrid Nakrem og Wenche Malmevolddal.   Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Det er ei forskningsgruppe fra NTNU som står bak rapporten. Den viser at 88 prosent av beboerne har begått vold eller overgrep mot andre beboere. Oppsiktsvekkende er det også at mer enn seks av ti sykehjemansatte sier de har begått vold eller overgrep mot beboere. I tillegg svarer over sju av ti ansatte at de har sett kolleger være voldelige mot beboere. Mange pårørende er også harde i klypa mot sine eldre. Definisjonen på hva som er vold og overgrep er imidlertid bred, og det kommer ikke fram i rapporten konkret hvilke typer hendelser det er snakk om.

Midtnorsk debatt: Lesekampanje kan skape leseglede uten skolepress

Forskerne mener det er åpenbart at en del ikke egner seg til å jobbe på et sykehjem. Samtidig tror de at det er en sammensatt årsak til de sjokkerende funnene. Det kan være en systemsvikt som både handler om at ukulturer får sette seg i veggene og ikke minst om mangel på kompetente fagfolk. Flesteparten av beboerne i norske sykehjem har demens eller annen kognitiv svikt. Det kan skje forsømmelser og overtramp når ansatte har dårlig tid og ikke har kunnskap nok til håndtere beboere. Heller ikke lederne på sykehjemmet får mulighet til å ta tak i problemet når de er skvisa mellom trange budsjetter og lav bemanning.

Midtnorsk debatt: Bra at Facebook rydder opp

Det er ikke forsket på vold mot eldre tidligere, og rapporten avdekker et stort problem som må få vite mer om årsakene til. Representanter for ulike fagforbund i Trøndelag peker på at dette er nasjonale tall, og at det ikke nødvendigvis skjer såpass hyppig på trønderske sykehjem. Samtidig må fylket håndtere flere sykehjemsbeboere med demens i årene framover fordi andelen eldre øker. Mer ressurser kan være nødvendig. Helsevesenet trenger også bedre systemer for å håndtere og forebygge vold og overgrep. Sykehjem skal gi god omsorg og legge til rette for god livskvalitet i siste fase av livet. Da kan vi ikke akseptere at så mange eldre opplever det stikk motsatte.

På forsiden nå