En god studiestart er viktig

Årets studiestart ved NTNU bør bli så sosial som mulig.

NTNU gjorde flere tiltak for å unngå at studenter skulle bli skadelidende av koronasituasjonen.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Mange studenter har hatt det tøft under pandemien. Særlig har det vært tungt for nye studenter som har gått glipp av sosialt liv i en ny by. Vi håper NTNU legger til rette for at studiestart til høsten blir så normal og god som mulig.

Årets helse- og trivselsundersøkelse blant norske studenter viste at 45 prosent har slitt psykisk det siste året. 54 prosent føler seg ensomme. Det er langt flere enn tidligere. Studentene oppgir at de savner noen å være sammen med, at de føler seg utenfor og isolert. Flere enn tidligere sier at de også vurderer den fysiske helsa som dårligere. Folkehelseinstituttet har aldri tidligere sett undersøkelser der studentene melder om såpass dårlig psykisk og fysisk helse. De nedslående funnene er en alvorlig tilbakemelding om at svært mange studenter har hatt det knalltøft under pandemiåret. - Psykisk helse er høyt oppe på min prioriteringsliste, uttalte høyere utdanningsminister Henrik Asheim til NRK i april da undersøkelsen ble presentert.

Studenter er en relativt ressurssterk gruppe, og mange vil nok få det bedre når vi er tilbake til normalen. Men det haster, og den dystre undersøkelsen viser at NTNU bør satse ekstra mye på sosiale møtesteder i år. Studiestart bør derfor bli så normal som mulig. Det er også oppløftende at universitet planlegger at mesteparten av undervisningen i høst skal foregå fysisk på campus.

Studentskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (Sit) ser åpenbart viktigheten av å få til en så bra oppstart som mulig. Nylig lanserte Sit Trivselsfondet, et fond på to millioner kroner som gir økonomisk støtte til ulike studentorganisasjoner og -grupper som lager sosiale arrangement i forbindelse med studiestart. Adresseavisen skrev mandag om midler fra fondet er blitt redningen for enkelte studentorganisasjoner ved NTNU. Det er bra at det satses på studiestart med mange sosiale møteplasser. Med godt smittevern bør fadderukene også kunne arrangeres. En god start kan bli avgjørende for at studieåret blir bra både faglig, sosialt og mentalt.

På forsiden nå