Uholdbart at mange mangler fastlege

Fastlegeordningen er i ferd med å bryte sammen på grunn av høyt arbeidspress blant leger. Det går utover pasientene som har krav på en fastlege.

Fire fastleger i Trondheim ble tatt ut i fastlegestreiken i fjor. F.h: Mona Størseth, Johanna Westin, Finn Høivik, streikeleder i Trondheim Inga Marthe Grønseth. Krisen fører til at mange nå står uten fastlege.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

For de fleste av oss er det viktig å ha en lege vi er trygg på og som kjenner vår sykdomshistorikk. Derfor var det et framskritt da fastlegeordningen ble innført i 2001. De siste årene har denne ordningen vært under sterkt press. Legene har altfor lange og travle arbeidsdager, og at det har ført til en helt uholdbar situasjon for pasientene.

Fastleger har påpekt at de har for mange pasienter, lange arbeidsdager og at for mye av tiden går med til papirarbeid. Resultatet ble et trønderopprør i 2017, der leger truet med å slutte. Det er fare for at hele fastlegeordningen kollapser. Det er derfor helt avgjørende at myndighetene kommer med straksløsninger og sørger for at pasientene får det tilbudet de har krav på.

Det er flere årsaker til at flere tusen trøndere nå mangler en fastlege. Denne uka skrev Gunnar (74) i Adresseavisen et debattinnlegg der han spør om fastlegeordningen er en bløff. Han mistet sin fastlege etter tolv år og står nå på liste for å få sin faste lege tilbake. Han ser mørkt på å bygge relasjoner til en ny lege. Gunnars situasjon er ikke enestående. 600 000 nordmenn ble tildelt en fastlege de ikke ønsket i fjor. I Trondheim og flere andre trønderske kommuner er ordningen i ferd med å bryte sammen.

LES Adresseavisens saker fastlegeordningen

Fastlegeordningen er en kommunal oppgave, men staten har ansvar for finansieringen. Ifølge KS og Arbeiderpartiet er ordningen underfinansiert, og KS krever nå en økning i basistilskuddet til kommunene på over 500 millioner de neste fire åra. Målet er å ansette flere leger. Problemet er at mange leger allerede har flyktet til jobber på sykehus og private klinikker. Det skjer samtidig med at det utdannes altfor få leger. Dette rammer særlig distriktskommuner, men også Trondheim.

LES OGSÅ: Over halvparten av fastlegene vurderer å slutte

Dermed vil økt basistilskudd bare løse problemet på kort sikt, og det ender med at kommunene konkurrerer om de samme legene. Så lenge det utdannes for få leger, må vi basere oss på importert arbeidskraft eller sette fart på utdanningen. Det må derfor være en prioritert oppgave å utdanne flere leger, slik at de fastlegene som jobber i dag, får en levelig arbeidshverdag. Det er uansett hensynet til pasientene som må stå i første rekke. De har rett på en fastlege. Det har mange ikke i dag.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå