EU tvinger fram norsk omstilling

EUs klimapolitikk blir mer og mer offensiv. Det setter vi pris på – men det betyr også at det haster mer enn noen gang med å omstille norsk næringsliv.

  Foto: Valeria Mongelli, NTB

Saken oppdateres.

«Fit for 55» er det snertne navnet på en rekke tiltak som EU-kommisjonen la fram onsdag. Navnet kommer av at EU vil kutte utslippene med 55 prosent fram til 2030, sammenliknet med nivået i 1990. Klimapakken er foreløpig en serie forslag, og de kan møte motstand i enkelte medlemsland og i EU-parlamentet. Men det er liten tvil om det vil bli vedtatt tiltak som får stor betydning for Norge.

EU har lenge arbeidet for å komme fram til en europeisk klimalov. Det overordnede målet er at Europa i 2050 blir verdens første klimanøytrale kontinent. Det betyr at alle medlemsland skal ha balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser.

Tiltakene blir viktige skritt på veien. Fra 2035 kan det for eksempel bli forbudt å selge nye biler med bensin- og dieselmotorer. På dette området er Norge et foregangsland, selv om vi foreløpig ikke vet om vi når målet om at alle nye biler skal være utslippsfrie fra 2025.

På andre områder vil forslagene fra kommisjonen få mer dramatiske konsekvenser for Norge. Politikerne bør særlig merke seg at forbruket av gass sannsynligvis vil bli kraftig redusert i EU framover. Nesten all norsk gass går i dag i rør til Europa. Norge eksporterte gass for godt over 100 milliarder kroner i 2020.

EU vil også innføre klimatoll på sement, gjødsel, stål, elektrisitet og aluminium. Dette har så langt skapt blandede reaksjoner i norsk industri. Noen velger å se på utviklingen som en mulighet. Bedrifter med en slik holdning vil antakelig klare seg godt på lang sikt, for det er opplagt at utviklingen må gå i en grønn retning i mange land.

Hvis Norge fortsatt skal selge store mengder energi og andre varer til Europa, må vi forberede oss på å gjøre det på en mye mer klimavennlig måte enn før. Når EU nå setter opp farten i klimapolitikken, betyr det at omstillingen bør skje atskillig raskere enn mange har vært forberedt på.

På forsiden nå