Videreutdanning bør lønne seg

Det er mangel på intensivsykepleiere i Norge. For å rekruttere flere med spesialisering, bør det lønne seg.

Intensivsykepleiere ved Stavanger universitetssykehus får ikke mer lønn for 2-årig masterutdanning.  

Saken oppdateres.

Koronapandemien har for alvor vist behovet for langt flere intensivsykepleiere i Norge. Det er mangel på sykepleiere med denne spesialistutdanninga, og før sommeren slo faggruppa alarm på grunn av dårlig beredskap på norske sykehus. En måte å rekruttere flere på, kan være å belønne dem som tar videreutdanning.

I vinter erkjente helseminister Bent Høie (H) at Norge har altfor få intensivsykepleiere. Pandemien viste tydelig at vi har gjort oss avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Da grensene ble stengt, ble det for upraktisk for danske og svenske intensivsykepleiere å komme til Norge for å ta vakter på intensivavdelingene. Kapasiteten er for dårlig, samtidig som det er behov for at flere sykepleiere tar denne videreutdanninga.

En undersøkelse viser at 75 prosent av nyutdannede sykepleiere sier de ville ha tatt masterutdanning dersom det lønnet seg. Det det er det slett ikke sikkert at det gjør. I en nyhetsreportasje i NRK torsdag kom det fram at toårig masterstudium ikke gir ei krone mer i lønn ved Stavanger universitetssykehus. Det til tross for at intensivsykepleierne har uunnværlig kunnskap. Sykehuset svarer at de venter på nasjonale retningslinjer for hvordan kompetanseheving skal lønnes.

I dag varierer det fra sykehus til sykehus, fra avdeling til avdeling, hvordan lønn for tilleggsutdanning praktiseres. Her må myndighetene rydde opp og lage felles regler. Sykepleiere som utdanner seg til intensivsykepleiere, mottar riktignok lønn i utdanningsforløpet. Men med tøffe turnuser og press på avdelingene kan det bli mindre fristende både å ta utdanningen og bli i jobben. Norsk Sykepleierforbund anslår at av dem som har tatt spesialiseringen de siste sju årene, er 600–700 ikke lenger i jobben. Kunnskap og utdanning skal lønne seg, og det er urimelig at det ikke gjelder kompetanse som vi er helt avhengig av. Helsemyndighetene har i en årrekke blitt varslet om dårlig intensivkapasitet. Flere fornøyde intensivsykepleiere kan være en del av løsningen.

På forsiden nå