Demokratier går i feil retning

Ungarns statsministrer Viktor Orban under valgkampen. Ungarn er et av flere land som har blitt mer nasjonalistisk og mindre demokratisk de siste årene.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

De siste ti åra har utviklingen i flere demokratiske land gått i feil retning. Land som Tyrkia og EU-landene Ungarn og Polen har svekket sine demokratiske institusjoner og beveget seg i en mer autoritær retning. Det er en svært uheldig utvikling, og det viser at demokratiet ikke er noe vi kan ta for gitt, heller ikke i vestlige land. Det demokratiske fyrtårnet, USA, har gjennom Trump-perioden og etter valget handlet på en måte vi ikke trodde var mulig.

LES OGSÅ: Demokratiske verdier taper terreng

Den uavhengige, amerikanske organisasjonen «Freedom House» la fram tall i 2018 som tyder på en demokratisk tilbakegang de foregående 13 åra på verdensbasis. Vi ser også at stormaktene Russland og Kina blir stadig mer autoritære. I Brasil forsøker den upopulære presidenten, Jair Bolsonaro, å avlyse valget om et drøyt år – med påstand om mulig valgfusk. I USA har demokratiske guvernører stukket til Washington for å hindre at valglover blir vedtatt. Lover som republikanerne vil innføre for å gjøre det vanskeligere for særlig svarte å stemme.

Les kommentaren: Løgnen om valgjuks truer fortsatt demokratiet i USA

Det er flere grunner til at det blir stadig mindre demokrati og at liberale verdier utfordres. I kronikken peker forskere ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt på økt globalisering og teknologisk utvikling, men vi ser også at økt nasjonalisme og ekstremisme skjer i land der demokrati har dårligere kår. Ifølge organisasjonen V-Dems rangering er det bare 19 land som har fullstendig demokrati. Norge topper lista, mens 24 demokratier viser tegn på tilbakegang av liberale verdier.

Utviklingen av demokratier har også tidligere gått i bølger. Rivingen av Berlinmuren og den arabiske våren viser at folk i undertrykte land engasjerer seg for å innføre demokrati. Ikke alle lykkes, men det er viktig at det folkelige engasjementet fortsetter. Det er også nødvendig at innbyggerne i demokratiske land forsvarer og hegner om disse verdiene. Folkestyre er et gode som ikke er vunnet en gang for alle. Demokratiet utvikler seg og må forsvares. Det må gjøres gjennom valg og folkelig engasjement. Derfor er også debatten rundt 22. juli i Norge viktig.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå