Adresseavisen mener:

Lokalpolitikere i vanskelig OSC-skvis

Venstre i Trondheim prøver seg på et kinderegg: Vedta regulering på Tyholt, utrede Ladehammeren og sikre den planlagte fremdriften i havsenterprosjektet. Vi tviler på at det er mulig slik situasjonen er nå.

Trondheim 23. januar 2020 Marintek, med skipsmodelltanken, sett fra Tyholttårnet.   Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Tirsdag skal bygningsrådet ta stilling til reguleringsplanen for Ocean Space Centre på Tyholt. Venstres Erling Moe vil stemme ja, men foreslår samtidig at bystyret skal be regjeringen utrede om deler av anlegget kan plasseres ved Ladehammeren i stedet. Kommunalrådens forslag minner mest om et luftslott. Regjeringen vil trolig aldri gå inn for en milliardinvestering med den ene hånden og starte en ny utredning med den andre.

Havsenteret har som mål å bli verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav. Politikere i alle farger jublet da regjeringen bestemte at det skulle ligge i Trondheim. Men de siste månedene har debatten hardnet til. På Tyholt protesterer beboerne kraftig mot gigantutbyggingen midt i nabolaget. Fagfolk strides om det plasskrevende sjøgangsbassenget virkelig trengs. Andre foreslår å legge det til Ladehammeren.

Det er derfor lett å forstå hvorfor Moe ønsker å finne et slags kompromiss. Venstre-politikeren sier byens politikere ikke kan leve med usikkerheten rundt havsenteret. Samtidig vil han ikke stemme mot reguleringsplanen og dermed risikere at senteret utsettes i årevis eller ender opp et annet sted enn i Trondheim.

Problemet er at løsningen Moe foreslår, bryter med statens retningslinjer for store investeringer. Et viktig prinsipp er at usikkerheten rundt kostnaden skal være så liten som mulig. Da må Stortinget vite hvor senteret skal bygges. Planen er at midler til byggestart skal komme inn på neste års statsbudsjett. Lite tyder på at det skjer om det hersker usikkerhet rundt hvor sentrale deler av senteret skal stå. Plasseringen på Tyholt har gått gjennom de formelle stegene i statens prosjektmodell. Det har ikke Ladehammeren.

Lokalpolitikerne bestemmer ikke hva havsenteret skal inneholde, eller hvor de ulike delene skal bygges. I bygningsrådet skal de kun ta stilling til reguleringsplanen. Moes forslag virker sikkert fristende for mange, men det er å kaste blår i øynene på folk å gi inntrykk av at regjeringen vil gå med på penger til byggestart neste år parallelt med en ny utredning.

På forsiden nå