Sykkeltyveri må tas på større alvor

Det er på høy tid med økt innsats mot sykkeltyveri og mer tilrettelegging for sikring av sykler. Utviklingen triller i feil retning.

Teamleder for vinningsetterforskning ved sentrum politistasjon i Trondheim, Mona Gikling, forteller at vi er inne i høysesongen for sykkeltyverier.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

I Trondheim og andre norske byer meldes det om økning i antall sykkeltyveri under pandemien. Tallene for biltyveri og innbrudd i bil viser derimot nedgang, både under pandemien og i løpet av de senere år. Økt sykkelsatsing har ført til stadig flere og dyrere sykler. Denne utviklingen må følges opp med økt innsats mot sykkeltyveri og mer tilrettelegging for sikring av sykler.

Det er grunn til å glede seg over en halvering i antall biltyveri i løpet av de siste 10 åra, til rett under 3000 i 2018 ifølge tall fra forsikringsbransjen. Tallet på meldte stjålne sykler til forsikringsselskapene har gått motsatt vei, med 14 869 meldte sykkeltyveri i 2020. De reelle tallene er nok langt høyere da ikke alle sykkeltyveri blir forsikringssaker.

Stadig flere av de nye syklene representerer verdier som en middels bruktbil. For mange er elsykkel nettopp et alternativ til bilkjøring. Når samfunnet stimulerer og oppfordrer til mer bruk av sykkel som transportmiddel, må også politi og infrastruktur i større grad reflektere denne utviklingen. Det må bli lettere å sette fra seg kostbare sykler trygt i boligområder, på arbeidsplasser og offentlige steder. Politiet bør bli langt mer effektive i å bekjempe kriminaliteten på dette området.

Ifølge tall som Aftenposten har fått fram, økte antall anmeldelser for sykkeltyveri i Oslo med 50,2 prosent i 2020 mot året før. Samtidig er oppklaringsprosenten på sykkeltyveri i hovedstaden pr. i dag på 1,04. Om det hadde blitt stjålet fem ganger så mange biler som i dag, med en oppklaringsprosent på rundt én prosent, ville justispolitiske talsmenn fra alle partier - med mulig unntak for MDG - ha krevd strenge, målrettede tiltak. En handlingsplan fra politiet ville blitt etterlyst. Kanskje hadde vi til og med fått en egen forening av politifolk kraftig imot sykkeltyveri.

Tida hvor sykkeltyveri behandles og omtales som småtyveri som mest er en sak mellom eier og forsikringsselskap bør være over. Det er ikke sikkert at løsningen er strengere straffer. En god begynnelse vil være å ta denne kriminaliteten på større alvor og gjøre det mye vanskeligere og mer risikabelt å stjele sykler.

På forsiden nå