God grønn skolestart

Oslo 20200817. Elever på Lakkegata skole i Oslo på første skoledag. Foto:   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Saken oppdateres.

Skolesekken er pakket, pennalet er fylt og sommerfuglene herjer i magen. I dag har 2177 barn i Trondheim livets første skoledag. Heldigvis får de en tilnærmet normal skolehverdag. Kommunen har bestemt at skolene åpner på grønt nivå. Dermed kan elevene leke hvor de vil i skolegården og treffe søsken på tvers av klassetrinn.

Skolene i Trondheim har vært åpne siden nedstengningen i fjor, men det lange koronaåret har likevel preget skoledagen for store og små. Inndeling i kohorter har blant annet ført til mindre fellesskap på tvers av trinn og klasser. Ikke minst har mange lærere, elever og deres foreldre blitt satt i lange karantener etter lokale utbrudd. Det skaper ikke bare utfordringer for hverdagslogistikken, men påvirker også barnas læringsutbytte.

Derfor er det svært gledelig at Trondheim kommune varsler at de framover vil unngå å ha store karanteneuttak. I stedet satses det på testing. De minste barna fritas for karantene etter én test, mens de eldste må ta to. Det jobbes nå med å få på plass hurtigtesting. Samtidig er det viktig å huske at grønt nivå ikke betyr at smittevernet kastes på båten. Avstand når det er mulig og hyppig håndvask gjelder fortsatt. Viktigst av alt: De som er syke må holde seg hjemme.

Koronasmitten har vært økende i Norge den siste tiden, men siden et stort antall nordmenn er vaksinerte er antall sykehusinnleggelser likevel på et lavt nivå. Samtidig øker bekymringen for at nettopp barn og unge skal smittes siden myndighetene så langt ikke har lagt opp til massevaksinering av innbyggere under 18 år. Vi forstår bekymringen, men tallene fra Trondheim viser lav smitte blant barn i sommer. Ifølge lokale smittevernmyndigheter tyder det på at barn og unge ikke smitter hverandre så lett.

Samtidig viser kommunens strategi at koronaviruset er noe vi må lære oss å leve med. Når store deler av den voksne befolkningen er vaksinerte, er sjansen for alvorlig sykdom betraktelig mindre. Da skal det mye smitte til før innbyggerne kan ilegges strenge tiltak.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå