Viktig måling om ungdom under pandemien

Trondheims nei til å delta i Ungdata ble heldigvis omgjort.

  Foto: Skjermdump fra Ungdata 2021

Saken oppdateres.

Dette er en på noen punkt en vesentlig oppdatert versjon av dagens leder som tidligere er publisert på nett og papir. Se rettelse og beklagelse nederst i teksten

Mandag ble resultatene av den siste store Ungdata-undersøkelsen presentert. Vi kritiserte i fjor Trondheim kommune for ikke å ville delta i undersøkelsen. Det er bra kommunen etter hvert snudde, og deltok i det som har blitt en massiv undersøkelse av hvordan ungdom har taklet pandemien.

I februar 2020 argumenterte daværende kommunedirektør Camilla Trud Nereid med at Ungdata, som Trondheim hadde deltatt i siden 2010, hadde for negativt fokus. Da visste ingen at året skulle bli helt spesielt og totalt annerledes enn de foregående, på grunn av en viss pandemi. Når resultatene av undersøkelsen nå foreligger, basert på 140 000 elever fra åttende klasse og opp til siste år på videregående, viser den at flertallet av norske tenåringer har taklet pandemien ganske bra. Selv om det også har vært krevende for mange.

Med en svarprosent på 75 prosent, fra elever fra 209 kommuner er Ungdata på alle måter en stor undersøkelse. Vanligvis er den mest interessant i hvordan den registrerer utviklingstrekk over lang tid. Denne gang vil den naturlig nok bli mest lest som en måling av hvordan pandemien har preget de unge.

Generelt ser det ut som flere jenter enn gutter opplevde pandemitiden negativt og den har vært mer tyngende for de eldste enn for de yngste tenåringene. Det er ikke overraskende at det har blitt mindre av sosiale treff og fritidsaktiviteter og mer skjermtid. Noe mer stress og litt mindre trivsel på skolen er verdt å merke seg, selv om den generelle trivselen i norsk skole fortsatt er høy, heldigvis.

Med så mange deltagere blir fort de totale utslagene ganske små. Samtidig er det stor forskjell mellom kommunene. Blant ungdomsskoleelevene på Hitra er det langt flere som sier at pandemien har påvirket livet i negativ retning enn på Frøya, mens i Høylandet har mange også positive erfaringer. Vi håper Trondheim vil fortsette med å delta i Ungdata.

I en tidligere versjon av lederartikkelen skrev vi at Trondheim kommune ikke er representert i årets store Ungdata-undersøkelse. Det er feil og det beklager vi sterkt. Kommunen ombestemte seg raskt nok til å bli med, med resultater for ungdomsskoleelever i 2021. At Trondheim ikke var med på det interaktive kartet som ble presentert da undersøkelsen ble lagt fram, skyldes at kartet ikke er helt oppdatert, opplyser ansvarlig for undersøkelsen og sosiolog ved OsloMet, Anders Bakken. En egen delrapport om resultatene i Trondheim er offentliggjort her: Ungdata Trondheim kommune.


På forsiden nå