For dårlig trafikksikkerhet i Sandgata

På grunn av et uvant kjøremønster, er det ikke trygt nok for syklister i Sandgata.

I Sandgata skal bilene kjøre til venstre, mens syklister sykler i høyre felt. Oppdelingen har skapt forvirring og farlige situasjoner.  

Saken oppdateres.

Vi forstår at det tar tid å samkjøre sykkelveien med resten av kjøremønsteret i Midtbyen, men i mellomtiden haster det med å få på plass løsninger som hindrer at bilistene legger seg i sykkelfeltet.

Midtnorsk debatt: Er kvinner i Trondheim feigere på sykkel enn menn?

For to år siden ble Sandgata i Trondheim omgjort til en enveiskjørt vei, hvor bilistene på britisk vis må kjøre i venstre kjørefelt. Motgående kjørefelt ble omgjort til sykkelvei. Som sjåfør skal du være godt kjent for ikke å ta feil i det avvikende kjøremønsteret. Det er lett å forstå at syklister kan oppleve strekningen som utrygg. I et intervju med Adresseavisen nylig er syklist Torunn Sævik kritisk til at kommunen og Trøndelag fylkeskommune bruker så lang tid på å gjøre veien tryggere. Det er fylkeskommunen som eier veien, men det er kommunen som har utformet og bygd den kombinerte sykkel- og bilveien som er finansiert gjennom Miljøpakken. Kommunen er klar over at sykkelveien kan oppleves utrygg, og er i dialog med fylkeskommunen om kortsiktige tiltak. På lengre sikt kan Sandgata bli ombygd slik at sykkelveien samsvarer med hovednettet for sykkel i Midtbyen.

Problemet er at ting går altfor tregt. Kommunen orienterte fylkeskommunen om problemet for halvannet år siden. Det er fylkeskommunen som har ansvar for eventuelle kortsiktige tiltak. Så langt har det ikke skjedd noe. Vi kan ikke forstå at det skal være så vanskelig å skilte bedre eller gjøre andre midlertidige tiltak. Syklisten Sævik fikk en støkk nylig da en bil kjørte mot henne i sykkelfeltet. Hun ser stadig vekk at bilister tar feil.

Midtnorsk debatt: Hvorfor er det så vanskelig å løse Byåsveien?

I Miljøpakken, der kommuner og fylkeskommunen samarbeider om bedre og mer klimavennlig transport, er ambisjonene for sykkelveier høye. Men beslutningsprosessene går tregt. Selv om bedre sykkelvei både i Fjordgata og ikke minst Byåsveien lenge har stått på «må gjøre»-lista, er løsningene fortsatt ikke på plass. Vi forstår at det tar tid å planlegge og bygge infrastruktur, men sikkerheten bør likevel være god i påvente av permanente løsninger. Hvis vi skal få flere til å sykle, må de føle seg trygge.

På forsiden nå