Kommuneskilsmisse lettere sagt enn gjort 

Ekteskap krever hardt arbeid, sies det. Skilsmisser krever sitt de også, i hvert fall når de er av det kommunale slaget.

Oslo 20170608. Kommunestrukturen sluttbehandles i Stortinget. Senterparti leder Trygve Slagsvold Vedum sammen med stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (Frp) som vurderer å stemme imot kommunesammenslåing i Stortinget på torsdag. Foto: Vidar Ruud / NTB  Foto: Vidar Ruud / NTB

Saken oppdateres.

Senterpartiet har gått høyt på banen og sagt at alle sammenslåtte kommuner skal få muligheten til å skilles, om innbyggerne krever det. Vi frykter at mange av skilsmisseprosessene kan bli både dyre, unødvendige og konfliktskapende.

Fra 1. januar 2020 ble antall kommuner redusert fra 428 til 356. Landets 19 fylker ble til 11 regioner. På kommunenivå var de fleste sammenslåingene frivillige, men rundt ti kommuner ble slått sammen med tvang.

Mens løftene om å oppløse Viken og Troms og Finnmark har fått stor oppmerksomhet lenge, seiler kommuneskilsmisser opp som en betent sak i valgkampen her i Trøndelag. I gamle Halsa kommune jobber partiet Halsalista for å skille Halsa fra nye Heim kommune. I Verran jobber en gruppe innbyggere for å skille seg fra Steinkjer. Ingen av disse ble slått sammen med tvang.

Men ifølge Senterpartiets ferske partiprogram er ikke tvang et kriterie for oppløsning. De vil oppheve sammenslåinger vedtatt de siste åtte årene «dersom tidligere kommuner og/eller fylker ønsker det, om nødvendig med folkeavstemning». Hva innbyggerne i gamle kommuner må gjøre for å kreve skilsmisse, eller hvilke lover et nytt stortingsflertall må endre for å innvilge dem, har ikke Sp klart for seg.

Ofte vil det være snakk om løsrivningskrav fra små kommuner som er slått sammen med storebror. Framover kan uenighet om lokalisering av skoler, eldrehjem og andre kontroversielle kommunale avgjørelser bli møtt med krav om oppløsning, slik vi har sett i Verran. Dermed er bordet dekket for nye, opprivende konflikter i Kommune-Norge.

Kommunene som har slått seg sammen, har gjort det stortingsflertallet oppfordret dem til å gjøre. De har lagt bak seg grundige og tidkrevende prosesser for å utrede, planlegge og ikke minst gjennomføre en sammenslåing. Det er feil bruk av kommunenes ofte knappe ressurser å invitere til krevende runder med skilsmissekrav.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå