Tragisk tilbakeskritt for kvinner

Den nye abortloven i Texas er ekstrem, og fratar kvinner en grunnleggende rettighet.

Aborttilhengere i Texas i protest mot den oppsiktsvekkende strenge abortloven i delstaten.   Foto: Joel Martinez/AP

Saken oppdateres.

I vår vedtok den amerikanske delstaten Texas å innføre en lov som gjør abort etter sjette uke nærmest ulovlig. I går ble det klart at Høyesterett ikke umiddelbart vil blokkere den svært strenge abortloven. Bestemmelsen fører ikke bare til at kvinner i delstaten mister en grunnleggende rettighet, den har også sosiale og økonomiske konsekvenser.

Midtnorsk debatt: Listhaug maler fanden på veggen, men forslaget er fornuftig

Den innskrenkede abortloven, som er USAs strengeste, forbyr kvinner å avbryte svangerskapet fra det øyeblikket legen kan høre hjertelyd hos fosteret. Grensen er derfor satt til sjette uke. Det er kun unntak hvis kvinnens liv og helse står i fare, men ikke for incest eller voldtekt. Den nye loven skiller seg også fra abortlover i andre delstater fordi privatpersoner kan bli saksøkt hvis de for eksempel har kjørt noen til en klinikk. I praksis betyr det at en nabo eller en drosjesjåfør kan gå til søksmål mot kvinnen, og saksøkeren kan være anonym.

Fire dommere tok dissens da domstolen torsdag opprettholdt loven. Fem dommere sørget for at kjennelsen fikk flertall. Domstolen understreker at den ikke har tatt endelig stilling til om loven er i tråd med USAs grunnlov. Lignende lover er vedtatt i flere delstater, men hittil er alle stanset i Høyesterett fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i USAs høyesterett i 1973. Den fastslår kvinners rett til abort. Sammensetningen av dommere i Høyesterett ble endret i perioden da Donald Trump var president. Trump valgte abortmotstanderen Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer i fjor.

Midtnorsk debatt: Må forskes mer på veteranhelse

Innstrammingen er et tragisk tilbakeskritt for kvinner, og kan sette mange i en vanskelig situasjon både sosialt og økonomisk. For en fattig 14-åring som er voldtatt og gjort svanger av en slektning, er det ikke enkelt å komme seg til en abortklinikk som det er blitt stadig færre av i Texas. Den er også nok et varsko om at retten til abort ikke er noe kvinner kan ta for gitt. Antiabortmotstanden de siste årene har ikke bare fått gjennomslag i USA, men også i Polen der abortlovene er strammet kraftig inn de siste par årene. Håpet er at USAs høyeste domstol stopper den historiske abortinnstrammingen i Texas.

På forsiden nå