Togsatsing på tomgang i Trøndelag

Den nye togsatsingen i Trøndelag har fått en pinlig start.

SJ inviterer til presentasjon av nye tog til trønderbanen og togtur Trondheim S-Hell. Samferdselsminister Knut Arild Hareide er med toget. Foto: RUNE PETTER NESS  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Gladnyheten i forrige uke fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om at første sett med nye og grønne hybridtog er på plass i Trøndelag, viser seg å ha en kraftig bismak. Fordi det ikke er ladepunkter til togene på plass ennå, må togene gå på tomgang i perioder hvor de ikke er i drift, sannsynligvis fram til neste sommer. Det låter utrolig, men er dessverre et ganske talende bilde på togutviklingen i landsdelen de siste 50 åra.

Siden elektrifiseringen av Dovrebanen i 1970, som forkortet reisetiden med nesten en time, har det vært mye prat og politisk kakespising, men sørgelig lite fortgang i jernbanesatsingen i Trøndelag. I 2018 ble planene om elektrifisering av Trønderbanen lagt til side til fordel for en satsing på hybridtog, som kan kjøre både på strøm og diesel. Daværende samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og Venstres trønderske jernbanepolitiker, Jon Gunnes, hevdet i 2018 at dette ikke ville utsette den lenge varslede elektrifiseringen og at det i mellomtiden vil øke frekvens, punktlighet og komfort.

Siden har det vært en rekke saker om at de kostbare, store nye togene er for tunge for deler av trøndersk jernbane og at de flere steder må gå på diesel i flere år. At de nye og antatt grønnere togene i tillegg kan bli nødt til å gå på tomgang i lengre perioder når de ikke er i bruk, viser en pinlig svikt i planleggingen av prosjektet.

Det er selvsagt bedre at det kommer nye tog enn at det ikke gjør det. Vi får tro at de nye togene fører til bedre kapasitet, frekvens og komfort for passasjerene. Den varslede kakespisingen i år som Jon Gunnes berammet da kontrakten om hybridtogene ble presentert, tror vi det er best å vente med.

Pandemien ser ut til å føre til kraftige kutt i flytilbudet framover. Klimakrisen krever et grønt skifte. Da framstår en togsatsing som verken øker hastigheten eller kutter utslippene maksimalt, som sørgelig lite framtidsrettet. Neste uke er det 100 år siden Dovrebanen åpnet. Det kan feires med større stolthet enn de siste kapitlene i trøndersk jernbaneutvikling.

På forsiden nå