Adresseavisen mener

Like greit å ta valget på forskudd

Alle tiltak som gjør det lettere å stemme, er en styrke for demokratiet. Derfor er det bra at det er blitt enkelt å forhåndsstemme.

TRONDHEIM: Kø ved forhåndsstemming, Biblioteket. Foto: RICHARD SAGEN, Adresseavisen  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Det er allerede klart at flere enn noen gang vil forhåndsstemme under årets stortingsvalg. Rundt 1,4 millioner nordmenn hadde torsdag ettermiddag avlagt sin forhåndsstemme. Mange flere vil forhåndsstemme i løpet av fredag, som er siste anledning til å stemme før valgdagen.

Dermed vil omtrent halvparten av alle stemmene under årets stortingsvalg bli levert før valglokalene åpner mandag morgen. 36 prosent av stemmene under stortingsvalget i 2017 var forhåndsstemmer.

LES OGSÅ: Torsdag morgen hadde 1,3 millioner forhåndsstemt

Det kan bety at det er stor interesse for årets valg. Valgdeltakelsen i 2017 var 78,2 prosent. I år bør tallet bli høyere. På 70- og 80-tallet stemte godt over 80 prosent ved flere stortingsvalg.

Hovedårsaken til at mange har forhåndsstemt i år, er nok at det er blitt mye enklere enn før. Kommunene har gjort en god jobb med å tilrettelegge for forhåndsstemming, blant annet på grunn av pandemien. I Trondheim har det vært mulig å stemme ved bibliotekene, på Torvet, på kjøpesenter og på NTNU.

For studentene er det ekstra viktig at det er enkelt å forhåndsstemme, siden alle som bor et annet sted enn der de er folkeregistrert, må møte opp på hjemstedet hvis de skal stemme på valgdagen. Dette er tungvint og kan være noe av årsaken til at valgdeltakelsen pleier å være lav blant de unge.

LES OGSÅ: Trondheim åpner eget stemmelokale for folk i karantene

Det er tvilsomt om de rekordmange forhåndsstemmene vil bety noe for valgresultatet. Riktignok har det vanligvis vært mange flere i byene enn i distriktene som har forhåndsstemt. Mange som forhåndsstemmer, har høy utdanning og god økonomi. Dermed har partier som Venstre og SV, delvis også Høyre, fått mange forhåndsstemmer. Men slike forskjeller utjevner seg når alle stemmene er telt.

Det er derimot et problem at valgdeltakelsen totalt sett er høyest blant eldre og blant folk med god økonomi. Derfor er det viktig at det blir enklest mulig å stemme, slik at flest mulig deltar. Enkel forhåndsstemming bidrar til det.

På forsiden nå