Ja takk til nye nasjonalparker

Regjeringens forslag til nye og utvida nasjonalparker er en gladnyhet. Også for trøndere.

Trollheimen er et landskapsvernområde som kan få status som nasjonalpark.   Foto: Finn Walther

Saken oppdateres.

Naturinngrep er en av de største utfordringene i verden. Også i Norge spiser byggevirksomhet stadig mer natur. Regjeringens forslag om nye og større nasjonalparker er derfor gode nyheter. Ved å forvalte naturområder bedre enn vi gjør i dag, bidrar vi i den globale dugnaden mot naturtap.

I vår region kan vi glede oss over at landskapsvernområdene Sylan og Trollheimen kan få sterkere vern gjennom status som nasjonalparker. Eksisterende nasjonalparker som Blåfjella-Skjækerfjella og Skarvan-Roltdalen kan bli utvidet. Det samme kan skje med Dovre og Femundsmarka, som begge ligger delvis i Trøndelag. Det er også foreslått å åpne fire, nye nasjonalparker. Alle ligger vest i landet, blant annet Sunnmørsalpene. I tillegg foreslår regjeringen at en håndfull andre landskapsvernområder som har et svakere vern, blir nasjonalparker.

Midtnorsk debatt: Den nye togsatsingen i Trøndelag har fått en pinlig start

Nasjonalparker hindrer nedbygging av viktige naturområder og kulturminner. Regjeringens mål er å fylle hullene i dagens nettverk av verneområder. Trua natur og en type natur vi har vernet for lite av, skal sikres bedre. Det er også et mål å lage en bedre sammenheng mellom verneområder. Slik kan naturen bli bedre rustet til å håndtere klimaendringer.

Endringene vil neppe gå upåaktet hen i berørte kommuner eller hos grunneiere og turistnæring. På Vestlandet er debatten allerede varm etter at planene ble kjent tidligere i år. Områder som først ble åpna for vindkraft, blir nå sett på som verneverdige. Flere grunneiere er provosert. I vår region kan utvidelse sette en stopper for blant annet hytteutbygging. Det er ikke gitt at alle er glade for endringer som begrenser menneskelig aktivitet, motorisert ferdsel og utbygging.

Det må ikke bli slik at et område trenger nasjonalparkstatus for å hindre naturinngrep. Nytten av nedbygging av natur må hele tiden veies opp mot hensynet til viktig naturmangfold. Likevel er det bra med en utvidelse av nasjonalparkene som gir et forutsigbart vern mot inngrep. Felleskapets mulighet til å ferdes i naturen er verneverdig.

Midtnorsk debatt: Tragisk tilbakeskritt for kvinner

På forsiden nå