En enorm oppgave venter

Vi foreslår at Støre henger dette sitatet fra Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, på veggen på kontoret sitt: «De valgene vi tar nå, bestemmer hvordan framtiden blir», skriver Adresseavisen på lederplass.   Foto: Javad Parsa

Saken oppdateres.

Adresseavisens oppslag valgdagen, der ulike velgere med ett ord beskrev valgets viktigste sak, viser med all tydelighet hva som blir det nye Stortingets største utfordring: Hvordan løse klimakrisen? Ikke fordi alle pekte på klimasaken som avgjørende for dem, men fordi nesten alle ordene som ble valgt, henger sammen med klimapolitikken. «Arbeidsplasser», «olja», «avgifter», og «europeisk samarbeid».

LES OGSÅ: De får siste ord

Det er ingen tvil: Klimakrisen er vår tids største utfordring. Frasen er blitt brukt så mange ganger at den nesten har mistet sin kraft. Men den er sannere enn noen gang. Forskerne har lenge advart mot følgene av global oppvarming. Nå kan vi ikke lenger lukke øynene for konsekvensene. Temperaturen stiger raskere enn forskerne noen gang har sett. Menneskeskapte klimaendringer fører allerede til mer nedbør, mer tørke, smelting av isbreer og havis. Utslippskuttene som kreves, kommer til å påvirke oss alle. Utfordringen blir å nå klimamålene, uten å sende folk ut i arbeidsledighet eller fordele byrdene så de med minst må bære tyngst.

Vi er glade for at det er bred politisk enighet rundt prinsippet om at forurenser betaler. Vi har ikke tro på en drøss med unntak for ulike grupper eller næringer. Det uthuler prinsippet og skaper forvirring og økt byråkrati. De folkevalgte bør finne andre måter å sikre at klimaavgifter ikke rammer sosialt skjevt. Her kan Norge hente inspirasjon fra land som Canada, der skatten på karbonutslipp i flere provinser betales direkte tilbake til innbyggerne. De med lavest inntekter sitter igjen med mest.

Vi oppfordrer også partiene som skal danne ny regjering om å fortsette arbeidet med å knytte Norge sterkere sammen med EUs klimapolitikk. Som nettstedet Energi og Klima påpeker, henger Norges ambisjoner når det gjelder satsninger som havvind, karbonfangst og batterifabrikker sammen med både rammebetingelsene fra, og markedene i, EU.

Alt tyder på at Jonas Gahr Støre (Ap) blir landets nye statsminister. Vi foreslår at han henger dette sitatet fra Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, på veggen på kontoret sitt: «De valgene vi tar nå, bestemmer hvordan framtiden blir».

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå