Hotell i øst ingen trussel for Midtbyen

Hotellplanene på Falkenborg i Trondheim er neppe noen trussel for handel og vandel i Midtbyen.

Saken oppdateres.

De gode kollektivforbindelsene inn til sentrum gir tvert om Midtbyen gode muligheter til å dra fordeler av en hotelletablering øst i byen.

Det foreligger flere hotellplaner på østsiden av Trondheim. På Falkenborg har Realinvest AS planer om et hotell i 19 etasjer, 300 rom og scene- og konferansekapasitet. På nabotomta arbeider Linie eiendom med et annet hotellprosjekt, også dette med 300 rom. I tillegg planlegger Scandic et nytt familiehotell i den nye sentrumsnære bydelen Nyhavna.

LES OGSÅ: To aktører vil bygge hvert sitt hotell

MONA BERGER: Er usikker på om dette er klokt for byen

I et saksframlegg til bygningsrådet før sommeren var kommuneadministrasjonen lunken til planene om hotell på Falkenborg. Administrasjonen mente at hotell med konferansetilbud her kunne ha negativ virkning for Midtbyen og at et slikt hotell er i strid med er i strid med den politiske målsettingen om vekst i Midtbyen.

Varaordfører og SV-politiker Mona Berger deler administrasjonens skepsis. Hun er bekymret for at framtidige turister som bor på hotell på Falkenborg, benytter seg av handels- og kulturtilbud i nærområdet framfor tilbudene i Midtbyen.

Det er viktig og riktig å hegne om handel, aktivitet og folkeliv i Midtbyen. Det er likevel vanskelig å se for seg at en mulig hotelletablering på Falkenborg tapper Midtbyen for kunder. Falkenborg er et av byens travleste kollektivknutepunkt. Det tar kun få minutter inn til sentrum med buss eller tog.

BRITANNIA-DIREKTØR: Mener Trondheim mangler denne typen hotell

Sånn sett ligger det godt til rette for at framtidige hotellgjester i Østbyen kan reise inn til sentrum for å benytte seg av Midtbyens rike utbud av forretninger, restauranter og kuturopplevelser. Kjøpesentrene og handelshusene på Falkenborg og Lade vil aldri bli en turistmagnet selv om det skulle komme et hotell eller to til området.

Flertallet i bygningsrådet gikk inn for at reguleringsarbeidet kan fortsette, inkludert hotellplanene. Det var klokt. Nå kan utbyggerne konkretisere planene sine, og ikke minst undersøke om det virkelig er marked for flere hoteller på Falkenborg.

På forsiden nå