La oss rugge litt på Olavstatuen

Forskningen har gitt oss ny kunnskap om Trondheim og Olav Tryggvason. Det er positivt, selv om vi kanskje må skrive om byens historie.

Historiker Rolf Grankvist og arkeolog Axel Christophersen er uenige om Olav Trygvassons rolle som Trondeheims grunnlegger. Varaordfører Mona Berger under 100 årsjubileet for statuen av Olav Tryggvason på Torvet.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Historiske sannheter er ikke hogd i stein. Selv ikke en hundre år gammel statue midt på Torvet er noe endelig bevis på det. For nå strides forskerne – og menigmann – om Olav Tryggvason var den egentlige grunnleggeren av Trondheim by. Nye bevis er bokstavelig talt gravd fram. Tendensen til å gi store menn mer ære enn fortjent, er heldigvis utfordret. Columbus oppdaget ikke Amerika, og Tryggvason grunnla neppe Trondheim. Men det gjør dem ikke mindre fascinerende som historiske skikkelser. Vi bør hilse all forskning om byen vår velkommen, selv om den river noen helter ned fra pidestallen. Kanskje må vi til og med skrive om byens historie.

LES OGSÅ: Han var grunnlegger av Trondheim

Ifølge NTNU-professor i arkeologi, Axel Christophersen, er det avdekket og dokumentert overveldende bevis på at Trondheim ikke ble «grunnlagt» av noen, men utviklet seg over tid, trolig så tidlig som 900 år etter Kristi fødsel. Christophersen peker videre på at andre, som Håkon Ladejarl, Olav Haraldsson og Harald Hardråde, spilte en mer sentral rolle enn Olav Tryggvason for å utvikle Trondheim som by og nasjonalt maktsentrum.

LES OGSÅ SVARET: Å tviholde på gamle oppfatninger bringer oss ikke videre

Mange trondhjemmere har et nært forhold til byens historie og Olav Tryggvasons betydning for Trondheim. Det er blitt en del av byens identitet, stolt markert gjennom Olavstatuen i hjertet av byen. Når nyere forskning nå bringer fram andre kilder og nyere dokumentasjon som endrer historien, er det selvfølgelig positivt. Alle ønsker vel at historiske fakta og begivenheter er mest mulig korrekte? Forskningen skal ikke første og fremst underbygge vedtatte sannheter, men faktisk etterprøve dem og se om de fortsatt står støtt. Å tviholde på gamle, hevdvunne oppfatninger, bringer verken fortiden eller fremtiden videre, skriver Christophersen. Det er vi helt enige i.

LES OGSÅ: - Kanskje det tydeligste landemerket i byen vår

Hvis noen vil diskutere om det er nødvendig å fjerne et kjent landemerke på Torvet av en ikke ubetydelig person, må de gjerne gjøre det. Selvfølgelig er det helt uaktuelt å rive statuen av Tryggvason. Men vi hilser diskusjon og mer forskning velkommen. At statuen står der, hindrer oss ikke i å grave enda dypere i byens historie.

På forsiden nå