Flere må med – i praksis

Den nye regjeringa lover at flere med funksjonsnedsettelser skal få jobbe. Løftene må innfris.

Den nye Ap-/Sp-regjeringen vil gjøre mer for å få folk med ulike funksjonsnedsettelser i arbeid.   Foto: Terje Bendiksby

Saken oppdateres.

Vi vil gjøre trygt arbeid til alle til jobb nummer én, står det innledningsvis i Hurdalsplattformen som danner grunnlaget til den nye Arbeiderparti-/Senterparti-regjeringen. Hvis dette skal bli mer enn et fint slagord, må regjeringen bli bedre enn den forrige til å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet.

Midtnorsk debatt: De diskrimineres hver dag, men vi legger ikke engang merke til det

Mange som står utenfor arbeidslivet vil jobbe, men får ikke muligheten. Til enhver tid er det over 100 000 med funksjonsnedsettelser som ønsker jobb, men som likevel ikke er i arbeid. Mange av dem som er i jobb, opplever dessuten at de teknologiske løsningene på arbeidsplassen hindrer dem fra å være mest mulig produktive. Tilretteleggingen i bygg og offentlige rom er fortsatt ikke god nok. En annen gruppe som ikke er inkludert godt nok, er mennesker med psykisk sykdom. Mange har både lyst, evner og utdanning til å jobbe, men dårlig tilrettelegging holder mange utenfor.

Midtnorsk debatt: PST bør ikke få utvidet rett til digital overvåkning av befolkningens aktivitet på nett

Å bli stående utenfor arbeidsfellesskapet er en økonomisk og følelsesmessig belastning for den det gjelder. I tillegg er det dyrt for storsamfunnet. Vi har alt å vinne på å få flere i arbeid. Om vi over en tiårsperiode lykkes med å få 80 000 personer fra uføretrygd til arbeidsliv, får samfunnet 44 milliarder kroner mer å rutte med, skisseres det i perspektivmeldingen. Et skritt i riktig retning er at den nye regjeringen vil innlemme FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk lov. Det er et viktig signal til lokalpolitikere og saksbehandlere og bør endre holdningen til arbeidsgivere i offentlig og privat næringsliv.

Det har riktignok ikke stått på ambisiøse mål om både inkludering og universell utforming hos ulike regjeringer. Da Solberg-regjeringen fikk makta i 2013, sto det i Sundvoldenplattformen at de ville styrke ordningene som legger til rette for funksjonshemmede i arbeidsliv og dagligliv. Vi er åpenbart ikke i mål, og den nye regjeringen må legge seg i selen for at flere kommer i jobb. Norge har ikke råd til å la være.

På forsiden nå