Spennende skoletanker i Midtbyen

Vi trenger flere barn i Midtbyen. Da trenger vi også en ny, offentlig skole. Vi setter pris på nye tanker om ei tomt der det kanskje blir mulig å bygge.

Trygve Bragstad foreslår ny byskole på Kalvskinnet.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Flere barnefamilier i Midtbyen har lenge vært et politisk mål i Trondheim, men området har siden 2010 manglet en offentlig skole. Jakten på tomter har så langt ikke båret frukter. Samtidig vil en gjenåpning av Kalvskinnet skole ødelegge for den engelskspråklige privatskolen som nå leier lokalene. Høyres Trygve Bragstad lanserer en spennende løsning som forhåpentligvis kan gi både Midtbyen og kunnskapsbyen Trondheim et løft.

I Adresseavisen onsdag foreslår han en fullverdig sentrumsskole i området mellom Prinsen kino og Kalvskinnet skole. Kommunalråden ber kommunen sikre seg tomta og ser for seg en skole med idrettshall og gode uteområder. Den internasjonale skolen Birralee kan fortsatt holde til i gamle Kalvskinnet skole og dele uteområder med sentrumsskolen. Bragstad vil også flytte Vitensenteret til området. Han foreslår at den nye skolen skal være en realfagsskole, tett knyttet til Vitensenteret, lærerutdanningen og Science camp.

Det er positivt at planene ikke ødelegger for Birralee, som har holdt til på Kalvskinnet siden 1970-tallet. Den engelskspråklige privatskolen er svært viktig for at Trondheims kunnskapsmiljøer kan tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft. Samtidig kan ikke en storby som Trondheim leve med at det kun finnes private barneskoletilbud i byens hjerte.

LES OGSÅ: Vanskelig å finne plass til ny skole i Midtbyen

Ifølge Bragstad vil verken fasaden på Prinsen kino eller Døveskolen måtte rives for å realisere planene. Samtidig åpner han for å flytte kinodriften. Det er ingen tvil om at ideen han lanserer er omfattende, dyr og vil kreve en nøye utredning.

Vi håper likevel byens politikere møter dem med et åpent og løsningsorientert sinn. En offentlig skole i Midtbyen vil gjøre skoleveien tryggere og kortere for barna som allerede bor i området. Samtidig vil det gjøre det mer attraktivt for småbarnsfamilier å bli boene i sentrum. Skoler gir ikke bare undervisning, de skaper også tilhørighet og spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet. En levende by trenger barn. Barna trenger en skole.

På forsiden nå