Rystende varsel om manglende tilsyn

Mattilsynet kan ikke overlate til dyrevernere å avdekke alvorlig brudd på dyreholde, slik som svineavsløringene i fjor.  Foto: SKJERMDUMP

Saken oppdateres.

Mattilsynet har de siste fem årene redusert antallet dyreverntilsyn med 70 prosent, skriver Nationen. På grunn av mindre ressurser og nye oppgaver er tilsynet nødt til å prioritere kontroller der det er sterk mistanke om alvorlige brudd på dyrevelferden. Av de rundt 12 000 bekymringsmeldingene i året er bare en liten del fulgt opp av kontroller fra Mattilsynet. Flere av de alvorligste avsløringene om dyremishandling er de siste årene blitt avdekket gjennom ulovlig aksjoner. Av hensyn til husdyra og tilliten til Mattilsynet kan vi ikke overlate til dyrevernere å avdekke alvorlig brudd på dyreholdet. Den jobben må Mattilsynet prioritere og settes i stand til å gjøre.

Det har kommet flere alvorlige varsler fra veterinærer rundt om i landet om at bemanningen i Mattilsynet er for lav. I en kronikk i NRK Ytring skriver 68 veterinærer at de ikke er rustet for å håndtere et smitteutbrudd og at bekymringsmeldinger blir liggende. Det har ført til at den viktige jobben med å forebygge og kontrollere husdyrnæringen, ikke blir fulgt godt nok opp. I Region Midt har Mattilsynet fått inn rundt 1400 bekymringsmelding så langt i år. En tredjedel er fulgt opp og besvart, og en liten del av dette har ført til kontroller.

Etter avsløringene av forholdene i mange grisefjøs i fjor satte Mattilsynet i år i gang en svinekampanje. Den skulle blant annet klargjøre hvilke krav som gjelder for å drive svineproduksjon. Ved utgangen av august er det gjennomført 168 tilsyn i svinefjøs, og over halvparten viste brudd på regelverket. Riktignok var det ingen alvorlige brudd, men kontrollene viser at det fortsatt er en vei å gå før næringen kan friskmeldes.

Uanmeldte tilsyn må derfor prioriteres høyt framover. Forebygging og bedre informasjon vil fortsatt være viktig for å hindre at dyrene blir behandlet dårlig og i verste fall dør. Samarbeidet mellom bønder og husdyraktørene gjennom nettverket «Sammen for dyra» ble opprettet i 2018 for å hindre dyretragedier. Det er et positivt tiltak. Den viktigste faktoren for å unngå husdyrtragedier, er at dårlig dyrehold blir oppdaget tidlig, slik at hjelp og rådgivning blir satt inn raskt. Her kan naboer og kolleger spille en viktig rolle.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå