Vi kan ikke ha forskere på legd

Altfor mange forskere på universitetene er ansatt på midlertidige kontrakter. NTNU bør skjerpe seg for å sørge for at mange av disse «løsmedarbeiderne» får normale arbeidskontrakter.

Regjeringen vil redusere midlertidige ansettelser. Statsråd Ola Borten Moe (Sp) og rektor Anne Borg. kan starte med NTNU.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Universitetene er blant verstingene i arbeidslivet når det gjelder bruk av midlertidig ansatte. For to år siden var nesten hver femte vitenskapelig ansatt ved NTNU i midlertidig stilling. Det er svært uheldig for de som jobber som forskere på ubestemt tid. Men det er heller ikke bra for den frie forskningen eller for fagmiljøet ved universitetene. Den nye regjeringen har som mål å redusere midlertidig ansettelser. Høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp), kan jo starte med akademia.

LES OGSÅ: NTNU har vært versting, men det siste året har noe skjedd

NTNU er ikke blant de som har flest midlertidig stillinger av universitetene i Norge, og andelen har gått ned de siste to årene. NTNU-ledelsen sier at de jobber for å redusere dette ytterligere. Det er bra. Den er likevel høyere enn for andre deler av arbeidslivet. Og det er en fattig trøst for de forskerne som ikke vet om de har en jobb å gå til om et halvt års tid. I et innlegg i Midtnorsk debatt forteller seniorforsker Ingrid Eftedal ved NTNU om at hun nylig fikk sitt andre varsel om oppsigelse. Hun har hatt helseutfordringer en stund, og har derfor ikke klart å innhente nok eksterne penger til å dekke egen lønn. Mange av de midlertidige stillingene ved universitetene er finansierte av eksterne midler, der forskerne selv må skaffe finansieringen.

LES OGSÅ: Malin var midlertidig ansatt ved NTNU i 12 år til hun som 46-åring fikk seg jobb i Fosen Helse

Det er nødvendig at universitetene kan ansette folk i midlertidig stillinger for å gjennomføre egne eller eksterne prosjekter. Slik skjer ved universiteter også i utlandet. Men det er ikke tilfredsstillende at akademia er blant de som bruker flest innleide av alle yrkesgrupper. En viss utveksling av forskere er bra, men det kan ikke utgjøre en så stor del av forskningsmiljøet som tilfellet er i dag. Faste stillinger bør være normalen.

Også den forrige regjeringen forsøkte å stramme inn på bruken av midlertidighet, men problemet er langt fra løst. Mange dyktige forskere, som har gått uten fast jobb i årevis, slutter. Det er et tap for universitetene. Det kan også stilles spørsmål ved hvor fri forskning vi har når forskerne selv nærmest må knegå eksterne finansieringskilder for å beholde forskerjobben, selv om det kan bidra til mer forskning. Den utbredte løsarbeider-praksisen i akademia bør derfor reduseres. Tidligere har Ap kritisert Solberg-regjeringen for denne praksisen. Nå kan de selv gjøre noe med den.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå