Riktig å skrote karakterbasert inntak 

Fylkene kjenner best selv hvor skoen trykker, og må derfor selv få bestemme egen skolepolitikk.

Den nåværende ordningen fungerer godt. Den tillater hvert enkelt fylke å selv bestemme hvilken inntaksmodell de ønsker for sine videregående skoler, skriver Adresseavisen på lederplass.. Her vedHeimdal videregående skole .  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Solberg-regjeringen planla å innføre karakterbasert opptak til alle landets videregående skoler, men det blir ikke noe av. Den nye regjeringen varslet fredag at planene ikke blir gjennomført. I stedet skal fylkene fortsatt få bestemme hvilket opptakssystem de vil bruke. Det er en klok avgjørelse.

Les også: Regjeringen skroter endringene i opptaket til videregående

Adresseavisen har ment at det er en dårlig idé å la karakterene alene bli avgjørende for skoleinntaket i alle fylker. Derfor er det bra at regjeringen skrinla planene før de trådte i kraft. Dette betyr at dagens system opprettholdes, uten noen praktiske endringer.

Les også: Vi trenger ikke større skoleforskjeller

Den nåværende ordningen fungerer godt. Den tillater hvert enkelt fylke å selv bestemme hvilken inntaksmodell de ønsker for sine videregående skoler. Dermed kan de velge mellom nærskoleprinsippet, karakterbasert opptak eller en kombinasjon av disse to.

Det er stor forskjell på de ulike fylkene og regionene i Norge, både geografisk og demografisk. Reiseavstand og ulikhet varierer også fra fylke til fylke. Det er derfor bra når politikerne lytter til fagfolkene som mener at karakterbasert skolevalg kan øke forskjellen mellom de unge. Ordningen kan dessuten bidra til nedleggelser av skoler i distriktene, noe som igjen kan øke presset på kapasiteten til de mest sentrale skolene.

Les også: Mindretallet i Trøndelag vil ha fritt skolevalg for videregående-elever

I Trøndelag har nærskoleprinsippet vært praksis i mange år. Det har vært, og er fortsatt, politisk flertall for denne inntaksmodellen. Bare Høyre, Venstre og Frp er mot ordningen i Trøndelag. Høyre har blant annet argumentert med at elever kan ønske å skifte miljø på grunn av mobbing. Vi er enige i at det kan være positivt for noen elever å skifte miljø, men i mobbesaker kan ikke hver enkelt elev som blir mobbet være avhengig av gode nok karakterer for løse et så alvorlig problem. Mobbesaker må håndteres uten at det legges et stort ansvar på mobbeofferet selv.

Fylkene kjenner best selv hvor skoen trykker, og må derfor selv få bestemme egen skolepolitikk. Solberg-regjeringens forslag ville svekket tilliten til lokaldemokratiet. Det blir heldigvis ikke tilfellet.


På forsiden nå