Eldrebølgen må møtes med kloke løsninger

Norge har nå én million pensjonister. Samfunnet må sko seg for å ta vare på en større andel eldre mennesker.

Saken oppdateres.

«Eldrebølgen» er lenge varslet. Nå er det offisielt én million pensjonister i Norge, så vi kan nok si at den allerede har truffet oss. Både arbeidsmarkedet og pensjonsordningen må ruste seg for framtida.

De nye tallene fra Nav viser at hver sjette nordmann i dag er pensjonist, og andelen vil fortsette å øke med 100 000 hvert fjerde år framover. Ifølge perspektivmeldingen 2021 vil langt færre yrkesaktive stå bak hver pensjonist i tiårene som kommer.. Konsekvensen er at statens utgifter vil øke mer enn statens inntekter.

Vi har allerede et skrikende behov for kvalifisert helsepersonell. Forrige uke la Nav fram tall som viste at det i september kun var 473 søkere til 3395 utlyste stillinger som sykepleier og jordmor. Ifølge prognosene vil mangelen på arbeidskraft bare fortsette å øke. Det er urovekkende at kompetansen til arbeidssøkende ikke matcher de ledige stillingene i samfunnet.

Særlig distriktene vil ha for få mennesker i arbeidsfør alder, sammenlignet med antall pensjonister. Derfor vil det kreves mer av de som er i arbeid for å finansiere velferdsstaten vår i årene framover.

Regjeringen må ta behovet for omstilling på alvor. Det må satses på rekruttering, utdanning og kompetansepåfyll for helsepersonell. Disse må dessuten sikres gode arbeidsvilkår for, slik at jobbene blir mer attraktive. Myndighetene må også legge til rette slik at eldre som kan og vil arbeide lenger, får muligheten til det. Vi trenger all menneskelig kompetanse og ressurser framover - også fra de som kan gå av med pensjon når de er 62 år.

Ifølge Hurdalsplattformen ønsker regjeringen blant annet et eldreboligprogram, samt å vurdere nasjonale tiltak for rekruttering av sykepleiere til kommunene som er mest utsatte. Dette kan være gode tiltak, men det fordrer at regjeringen følger opp raskt.

Det er bra at folk lever lenger, men vi må også sørge for at de får leve gode liv.


På forsiden nå