Adresseavisen mener

Viktigst å stoppe skolesmitten

I enkelte situasjoner kan det bli påbudt å bruke munnbind i Trondheim. Men vil det føre til mindre smitte i skolen?

Rådhuset - infomøte om korona og demonstrasjoner. Ordfører Rita Ottervik, kommunedirektør Morten Wolden, Torkel Rendal fra politiet og kommuneoverlege Tove Røsstad.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Koronasmitten har økt så mye i Trondheim de siste par ukene at politikerne i formannskapet tirsdag skal ta stilling til et forslag om innstramminger. Det er grunn til bekymring, og vi trenger konkrete tiltak heller enn den formanende tonen kommunedirektøren har lagt seg på i det siste.

Tallene viser at smitten i Trondheim den siste tida særlig har spredt seg blant skoleelever. Seks av ti smittede i forrige uke var i alderen null til 17 år. 39 grunnskoler er rammet de to siste ukene. Forskriften kommuneadministrasjonen foreslår, handler likevel i liten grad om skole. Vi setter pris på at ordfører Rita Ottervik (Ap) i et intervju med Adresseavisen er opptatt av hva kommunen kan gjøre med smitten blant barn og unge.

Alle de fem punktene der det er snakk om påbud, handler om munnbind, blant annet i taxi og på kollektivreiser og i butikker der folk ikke kan holde en meters avstand. Kommunedirektøren foreslår også at politikerne vedtar en del anbefalinger, blant annet om å begrense antallet nærkontakter på fritida og å unngå sosiale aktiviteter hvis vi bor sammen med en smittet person.

LES OGSÅ: 410 smittet fredag, lørdag og søndag

Spørsmålet er om de foreslåtte innstrammingene er tilstrekkelig målrettet. Kommunedirektøren foreslår riktignok en opptrappingsplan som kan bli iverksatt etter to uker, hvis Trondheim fortsatt har «høy eller forverret sykdomsbyrde», som det heter i saksframlegget. Der er innføring av trafikklysmodellen i skoler og barnehager nevnt som en mulighet.

Vi er usikre på om de foreslåtte tiltakene vil dempe smitten blant de yngste og uvaksinerte. Enkelte kommuner har allerede innført undervisning på gult nivå på skolene, og Trondheim kunne vurdert det samme for flere dager siden.

Strenge koronatiltak på skolene bør riktignok unngås så langt det er mulig, for slike tiltak har store, negative konsekvenser. Men politikerne bør ikke vente to uker med å vurdere om en forhåpentligvis kort periode med for eksempel undervisning på gult nivå kan være å foretrekke framfor høy smitte og mye fravær over en lang periode.

På forsiden nå