Rovdriften må ta slutt

Verdens beste helsevesen bør ikke drive rovdrift på helsepersonellet sitt.

Saken oppdateres.

Nå er store deler av samfunnet fullvaksinerte og de aller fleste av oss er friske. Etter snart to år med erfaringer fra pandemien opplever vi likevel sprengt kapasitet på sykehusene. Vi mener det er på høy tid at politikerne lytter til helsevesenets rop om hjelp.

I Adresseavisen fredag kunne vi lese atter en dyster beretning om tilstanden på norske sykehus, i en kronikk av Gro Lillebø og Maiken Isachsen-Hagen ved St. Olavs hospital. De forteller om underbemanning, doble vakter, lite søvn og økt sykefravær blant de ansatte. Sykepleierne forteller at helsevesenet allerede var i knestående før pandemien inntraff.

Les kronikken: Over år har politikere latt være å rigge helsevesenet for toppen

Helsevesenet er ikke engang rigget for å håndtere en influensasesong. For som sykehuslege Trude Basso forteller i et intervju med Morgenbladet fredag: St. Olavs har 800 sengeplasser, men det er bare tolv koronapasienter innlagt nå. Likevel er kapasiteten sprengt. Hvis helsevesenet ikke er rigget for å håndtere hverken pandemi, influensa eller en normaltilstand, må det tas noen grep.

Basso mener situasjonen er resultatet av en bevisst politikk, og mye tyder dessverre på at hun har rett. Tross et skrikende behov for helsepersonell, har politikerne unnlatt å gjøre et kapasitetsløft. Tvert imot har helsetjenesten i flere år blitt møtt med økte krav om effektivisering og kostnadskutt. Manglende bemanning har gjort norske intensivavdelinger avhengige av å leie inn vikarer fra andre nordiske land. Det har vært svært ugunstig i møte med en pandemi.

Les også: Det må satses på rekruttering, utdanning og kompetansepåfyll for helsepersonell

Mange intensivsykepleiere skal allerede ha sluttet fordi de er utslitte etter pandemien. Allerede før pandemien avdekket Riksrevisjonen at helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde helsepersonell. Den nye regjeringen må gi sykehusene et forsvarlig økonomisk handlingsrom. De må også sikre rekrutteringen og sørge for at sykehusene ikke blir like avhengige av innleid arbeidskraft fra utlandet.

Det sies at ingen land har håndtert pandemien så godt som Norge. Det hadde aldri gått hvis ikke helsepersonell hadde strukket seg langt utover hva som kan forventes. Vi kan ikke planlegge ut fra denne velviljen i framtida.


På forsiden nå