Vi har tillit til Artsdatabanken

Det er ingen grunn til å tvile på forskninga som ligger til grunn for rødlisting av arter.

Villaksen har havnet på rødlista fordi den står i fare for å bli en trua art. Her fra laksefiske i Gaula i Sør-Trøndelag.   Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Saken oppdateres.

Onsdag ble norsk villaks plassert på den såkalte rødlista. Sjømatnæringa sår imidlertid tvil om tallene som ligger til grunn for rødlistinga. Vi mener at det ikke er noen grunn til å tvile på arbeidet som den uavhengige Artsdatabanken har gjort.

Rødlista gir oversikt over arter i Norge som er utdøende, trua eller som i nær fremtid kan bli trua. For første gang er den norske villaksen havnet på lista. Villaksen klassifiseres som en art som står i fare for å bli trua. I løpet av de siste 15-18 årene har det vært en nedgang i bestanden på mellom 21 og 25 prosent, ifølge forskerne som har utarbeidet den nye oversikten. Det er flere årsaker til nedgangen. Lakselus, klimaendringer og fremmedarten pukkellaks spiller inn.

Midtnorsk debatt: Vanskeleg å kvitte seg med myter?

Deler av sjømatindustrien er imidlertid kritisk til tallene som forskerne bruker. Arbeidsgiverorganisasjonen Sjømat Norge opplever rødlistinga som forvirrende og viser til tall fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) som viser at innsiget av laks fra havet har økt med over 45 prosent på 11 år. - Det må være lov å stille spørsmål ved vurderinga som ligger til grunn for det Artsdatabanken kaller langvarig tilbakegang, sier regionsjef Randi Grøntvedt i Sjømat Norge til NRK. Hun viser til at næringa har gjort mye som bedrer forholdene for villaks. VRL hevder derimot at Sjømat Norge har brukt tallene på en vel «kreativ» måte. De viser til at organisasjonen kun har brukt datagrunnlag for én tidsperiode, og det gir ikke et helhetlig bilde.

Om sjømatindustrien driver god nok forvaltning, er en egen debatt. Men vi ser ingen grunn til å tvile på forskninga som den nasjonale kunnskapsbanken står bak. 95 eksperter fra 27 institusjoner har bidratt i det uavhengige arbeidet. Det er regjeringen som har besluttet at rødlista skal revideres hvert sjette år, men det er ingen automatikk i at rødlisting fører til freding, vern eller strengere reguleringer. Det som er viktig, er at vi unngår at villaksen går fra nært trua til trua. Bedre samarbeid mellom forvaltning, forskning og ikke minst oppdrettsnæringa kan bidra til at det ikke skjer.

På forsiden nå