En farlig stempling av meninger

Det er uholdbart at en persons meninger brukes som begrunnelse for tvangstesting.

  Foto: Terje Visnes, arkiv

Saken oppdateres.

Historien om hvordan Hege Grostad i forrige uke ble rustestet med tvang, bør være en vekker. Tvangsvedtak begrunnet med at hun er gravid og har skrevet innlegg om ruspolitikk i bl.a. Adresseavisen, er et eksempel på en kobling mellom ytringer, helsevesen og politi som et liberalt demokrati bør holde seg for god for.

Samfunnsdebattant Grostad flyttet i desember fra Trondheim til Eidsvoll. Hun har lenge vært aktiv i samfunnsdebatten om tema som sexkjøpslov og ruspolitikk. På sosiale medier og til VG har hun fortalt om hvordan Eidsvoll kommune har fattet tvangsvedtak mot henne. «Politiet står på døra og vil tvangsinnlegge meg fordi jeg er gravid og har snakket om rusbruk i sosiale medier og aviser. Jeg er selvfølgelig rusfri og fly forbannet», skrev hun på Twitter sist mandag.

I begrunnelsen for vedtaket, som Grostad har offentliggjort, heter det:«Har i mange år vært profilert i aviser og sosiale medier om legalisering av rusmidler og prostitusjon» og at dette har hun «uttrykt en positiv og liberal holdning til i Adresseavisen og i sosiale medier». At Grostads meninger om ruspolitikk i offentlig debatt brukes som begrunnelse for tvangsvedtak, viser behovet for å verne om ytringsfriheten og å sette grenser for utilbørlig maktutøvelse og overvåkning av enkeltmennesker.

Mistanke om rusbruk i svangerskapet må selvsagt tas på alvor, men det er uholdbart at ytringer om rus og ruspolitikk i landets aviser og på sosiale medier bidrar til tvangsvedtak på denne måten. I dette tilfellet var rustesten negativ og Grostads advokat har klaget inn tvangsvedtaket.

Saken viser at det trengs debatt om både ytringsfrihet og rusreform. Samtidig berører den indirekte et av de siste høringsnotatene fra regjeringen Solberg. Politiets sikkerhetstjeneste ønsker utvidet rett til å lagre og systematisere ytringer på nett for å bekjempe terror. Offentlige ytringer er søkbare for hvem som helst, men det vil svekke ytringsklimaet om de uten videre kan overvåkes, lagres og systematiseres av myndighetene for bruk i påkommende tilfeller. Det gjelder også i ruspolitikken.

På forsiden nå