Nei til kabel truer satsing på havvind

Godt hjulpet av ekstreme strømpriser har motstanden mot utenlandskabler økt. Det kan true den grønne industrisatsingen i Nordsjøen.

Saken oppdateres.

Strømprissjokket denne vinteren har satt søkelyset på det norske energisystemet. Mange er kritiske til at kraftmarkedet i Norge er så tett koblet til det europeiske. I dag er norsk strømproduksjon forbundet til utlandet gjennom 19 kabler. Prissmitte fra et Europa i energikrise bidrar til høyere priser også i Norge, påpeker kritikerne.

DEBATT: Strømkrise og handlingslammelse

I regjeringsplattformen slår Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at det ikke skal bygges nye såkalte mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden. Betyr det at heller ikke kabler fra havvindprosjektene som planlegges på norsk sokkel kan gå til utlandet? Ja, mener Sp. Nei, mener Ap, som sier ja til de såkalte hybridkablene. De viser til at selskapene som vil bygge ut havvind mener vindkraftanleggene må kunne kobles til Europa dersom de skal være lønnsomme.

LES OGSÅ: Ap og Sp uenige om kabler til havvind

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad påpeker at hybridkabler i realiteten er mellomlandsforbindelser, og at de i tråd med regjeringsplattformen ikke kan bygges. Partiet får også støtte fra kraftkrevende industri. «Havvind med hybridkabler er i realiteten en utenlandskabel med et vindkraftverk på midten», påpeker Elkems kraftdirektør i Dagens Næringsliv.

Ap mener på sin side at hybridkabler ikke er i strid med i regjeringsplattformen. I Stortingets spørretime på onsdag sa klimaminister Espen Barth Eide (Ap) at det ville vært en tragedie om Norge ikke får meldt seg på det nye energieventyret innen havvind.

Strøm produsert i Norge kan eksporteres til utlandet med hybridkabler på samme måte som direktekabler. Så langt har Sp et poeng. På den andre siden vil havvindanleggene på sokkelen også tilføre markedet mer energi.

Klimaministeren har rett i at et nei til hybridkabel kan true en viktig industrisatsing. Frykten for høye strømregninger bør ikke stå i veien for prosjekter som kan være helt avgjørende når vi skal erstatte arbeidsplasser som forsvinner i olje- og gassektoren.

På forsiden nå